1944/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v mời chuyên gia quốc tế hỗ trợ lập hồ sơ Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
 
Ngày 12/5/2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được thư của bà Regina Durighello - Giám đốc Ban Di sản Thế giới của ICOMOS giới thiệu Giáo sư Hae-Un Rii - Trường Đại học Dongguk tại Seoul, Hàn Quốc, Chủ tịch Ủy ban quốc gia ICOMOS Hàn Quốc tới Việt Nam để thực hiện chuyến khảo sát đánh giá thực địa ở giai đoạn I của “Qui trình tập trung - Upstream process” đối với hồ sơ đề cử Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử là Di sản Thế giới (GS. Hae-Un Rii ỉà người có nhiều kinh nghiệm về Công ước Di sản Thế giới, tham gia lập các hồ sơ đề cử Di sản Thế giới của Hàn Ouốc, cũng như hoạt động nhiều năm tại Ủy ban Di sản Thế giới đế đánh giá các hồ sơ đề cử vào Danh sách Di sản Thế giới của UNESCO). GS. Hae-Un Rii có thể tới Việt Nam để thực hiện chuyến khảo sát đánh giá thực địa ở giai đoạn I của “Qui trình tập trung - Upstream process” đối với hồ sơ đề cử Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử trong khoảng thời gian từ ngày 25/7/2015 đến cuối tháng 8/2015.
Để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo của việc lập hồ sơ đề cử Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử trình Thủ tướng Chính phủ cho phép gửi tới UNESCO đề nghị ghi vào Danh mục Di sản Thế giới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh lựa chọn thời gian phù hợp (trong khoảng thời gian từ ngày 25/7/2015 đến cuối tháng 8/2015) để gửi thư mời GS. Hae-Un Rii cùng bà Regina Durighello và nhóm chuyên gia ICOMOS (do GS. Hae-Un Rii và bà Regina Durighello giới thiệu) tới Việt Nam tham gia chuyến khảo sát đánh giá thực địa tại Yên Tử, đồng thời nghiên cứu kết hợp với việc tổ chức hội thảo nhận diện giá trị nối bật toàn cần của Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử vào thời gian nói trên, nhằm tranh thủ ý kiến của các chuyên gia trong nước và quốc tế để làm rõ giá trị, tính toàn vẹn và tính xác thực của Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng có ý kiến./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
-Bộ trưởng (đế b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- UBND tnh Bắc Giang (đế phối hợp);
- Cục Hợp tác quốc tế;
- BQL Di tích Trọng điểm tỉnh Quảng Ninh;
- Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ninh;
- Sở VHTTDL tỉnh Bắc Giang;
- Lưu: VT, DSVH,NVC.14.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác