1946/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương đầu tư xây dựng hạng mục cổng đền Trình thôn Yên Vĩ, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 2973/UBND- VX ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị thỏa thuận chủ trương đầu tư xây dựng hạng mục cổng đền Trình thôn Yên Vĩ (đền Trình Ngũ Nhạc) thuộc khu danh lam thắng cảnh Hương Sơn, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức. Về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thỏa thuận chủ trương đầu tư xây dựng hạng mục cổng đền Trình thôn Yến Vĩ (đền Trình Ngũ Nhạc) để bảo tồn và phát huy giá trị của di tích bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.
Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo cơ quan chức năng căn cứ quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ để lập hồ sơ đầu tư xây dựng hạng mục cổng đền Trình thôn Yến Vĩ (đền Trình Ngũ Nhạc) thuộc khu danh lam thắng cảnh Hương Sơn, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định.
Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thỏa thuận chủ trương đầu tư xây dựng hạng mục cổng đền Trình thôn Yên Vĩ (đền Trình Ngũ Nhạc) thuộc khu danh lam thắng cảnh Hương Sơn./.
 
Như trên;
-Bộ trưởng (đế b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
-Sở VHTTDL Hà Nội;
-  Lưu: VT, DSVH,LQV.09.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác