1965/BVHTTDL-NTBD

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 1965/BVHTTDL-NTBD ngày 28 tháng 5 năm 2013 Về việc chỉ đạo, tổ chức các hoạt động nghệ thuật phục vụ thiếu niên, nhi đồng nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi ngày 01 tháng 6 năm 2013

Kính gửi:   -Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành;

-Các Nhà hát, đơn vị nghệ thuật thuộc Bộ.

Thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW ngày 5/ tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới; Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2012-2020 và thiết thực chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6/2013, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu:

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành quan tâm chỉ đạo các đơn vị nghệ thuật của địa phương tổ chức các chương trình nghệ thuật phục vụ thiếu niên, nhi đồng, chú trọng phục vụ trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vùng sâu, vùng xa nhân dịp ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6) và trong tháng hành động vì trẻ em 2013 (từ ngày 1/6 đến 30/6).

2. Các Nhà hát, đơn vị nghệ thuật thuộc Bộ chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức biểu diễn các chương trình nghệ thuật đặc sắc phục vụ thiếu niên, nhi đồng trong dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6) và trong tháng hành động vì trẻ em 2013.

3. Cục Nghệ thuật biểu diễn chỉ đạo và phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành, các Nhà hát, đơn vị nghệ thuật thuộc Bộ và các đơn vị liên quan để triển khai, tổ chức tốt các hoạt động trên; theo dõi, đôn đốc, báo cáo tình hình trong quá trình thực hiện và tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ kết quả tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật phục vụ thiếu niên, nhi đồng trước ngày 20/6/2013.

Đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao; lưu ý việc kiểm duyệt, thẩm định nội dung và xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng việc tổ chức hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ cho trẻ em để quảng cáo trục lợi và thực hiện những hoạt động sai mục đích khác.

 

Nơi nhận:

-Bộ trưởng (để báo cáo);

-TT Vương Duy Biên;

-Cục Nghệ thuật biểu diễn;

-Vụ Thi đua khen thưởng;

-Thanh tra Bộ VHTTDL;

-Lưu: VT, NTBD, TĐg (130).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác