1966/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam phối hợp với Công ty Ô tô Toyota Việt Nam đón chỉ huy, nghệ sỹ và tổ chức chương trình hòa nhạc “Toyota Concert tour 2014”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam phối hợp với Công ty Ô tô Toyota Việt Nam mời nhạc trưởng Honna Tetsuji, nghệ sỹ đàn haip Matsumoto Aya (người Nhật Bản) và ca sỹ Nguyễn Tùng Dương đến tập luyện và biểu diễn chương trình hòa nhạc “Toyota Concert tour 2014” tại Hà Nội, Tp. Buôn Mê Thuột và Tp. Hồ Chí Minh.
- Thời gian và địa điếm:
+Tại Hà Nội: 20h00, ngày 01/8 và 02/8/2014 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, số 01 Tràng Tiền.
+ Tại Tp. Buôn Ma Thuột: 20h00, ngày 08/8/2014 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắc Lắc.
+ Tại Tp. Hồ Chí Minh: 20h00, ngày 11/8/2014 tại Nhà hát Tp. Hồ Chí Minh.
Điều 2. Kinh phí:
+ Công ty Ô tô Toyota Việt Nam chịu chi phí tổ chức chương trinh: thuê xe từ Tp. Buôn Mê Thuột đi Tp. Hồ Chí Minh, tiền thuê nhà hát tại 3 địa điểm biểu diễn, tiền thù lao cho chỉ huy, soloist, tiền tập luyện, biểu diễn và phục vụ chương trình cho cán bộ, diễn viên, tiền in ấn, quảng cáo cho chương trình, chi phí tổ chức họp báo và các chi phí tổ chức chương trình khác.
+ Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam chịu chi phí vé máy bay Hà Nội - Tp. Buôn Mê Thuột; Tp. Hồ Chí Minh - Hà Nội (trích từ nguồn ngân sách do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp cho Dàn nhạc) và lễ tân, đón tiếp.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục
trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Giám đốc Ban Quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;
 -Lưu: VT, HTQT, VTA.10.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác