1978/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 1978/BVHTTDL-DSVH ngày 29 tháng 5 năm 2013 Về việc Thỏa thuận Báo cáo KTKT tu bổ, tôn tạo hạng mục Tam bảo chùa Mộ thuộc di tích Hang Chùa Mộ, tỉnh Hải Dương.

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Công văn số 512/SVHTTDL-TĐCT ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương đề nghị thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo hạng mục Tam bảo chùa Mộ thuộc di tích Hang Chùa Mộ, xã Tân Dân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Thỏa thuận báo cáo kinh tế kỹ thuật nói trên: hạng mục tôn tạo Tam bảo chùa Mộ (5 gian Tiền đường 15,0 m x 7,2m và 3 gian Hậu cung 6,0m x 7,8m) Tuy nhiên, có một số vấn đề cần lưu ý là:

- Cột đồng trụ không làm trái giành mà làm chi tiết búp sen;

-   Biển tự của chùa cần ghi chữ Quang Phúc Tự;

- Trong quá trình triển khai thực hiện việc tu bổ, tôn tạo Tam bảo cần hạn chế việc chặt cây, san gạt địa hình gây ảnh hưởng đến cảnh quan vốn có của di tích thắng cảnh Hang Chùa Mộ.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng có ý kiến để nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế chỉnh sửa, hoàn thiện Báo cáo và triển khai các bước tiếp theo các quy định hiện hành; đồng thời cần công bố nội dung tu bổ, tôn tạo nói trên với nhân dân và chính địa phương nhằm tạo sự đồng thuận cao trước khi thực hiện./.


Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-Lưu: VT, DSVH, NAD.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác