1980/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v phương án xây dựng nhà trưng bày và văn phòng cho thuê Đô Thành tại khu vực bảo vệ II di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1671/VHTTDL- QLDT ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội đề nghị có ý kiến về phương án xây dựng tòa nhà trưng bày và văn phòng cho thuê Đô Thành tại khu vực bảo vệ II di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám, số 2 phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, kèm theo Công văn số 1544/QHKT-P2 ngày 29/4/2014 của Sở Quy hoạch kiến trúc thành phố Hà Nội và Phương án kiến trúc sơ bộ của tòa nhà. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch có một số ý kiến như sau:
Cơ bản thống nhất phương án kiến trúc sơ bộ tòa nhà trưng bày và văn phòng cho thuê Đô Thành với chiều cao 18m, tính từ mặt vỉa hè phố Tôn Đức Thắng. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý, cần sử dụng mầu sắc nhẹ nhàng đế sơn mặt ngoài công trình, không sử dụng mầu sắc gây đối trọi với không gian, cảnh quan xung quanh.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội biết, triển khai theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
-Như trên;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, QLDT, TĐT.8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác