1983/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v cấp phép xây dựng nhà trong khu vực bảo vệ II di tích chùa Hương Nghĩa, thành phố Hà Nội

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1465/VHTTDL- QLDT ngày 16 tháng 5 năm 2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội đề nghị có ý kiến về việc cấp phép xây dựng của gia đình ông Phạm Văn Hạnh và bà Nguyễn Thị Nghĩa tại số nhà 203 Bạch Mai, phường cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, thuộc khu vực II di tích chùa Hương Nghĩa (kèm theo Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình ông Phạm Văn Hạnh, bà Nguyễn Thị Nghĩa và Hồ sơ thiết kế xin cấp phép xây dựng). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có một số ý kiến như sau:
Gia đình ông Phạm Văn Hạnh và bà Nguyễn Thị Nghĩa xin cấp phép xây dựng trên khu đất đã được Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2005. Hiện nay, xung quanh vị trí xin cấp phép xây dựng (thuộc khu vực bảo vệ II di tích chùa Hương Nghĩa) đã có nhiều hộ dân xây dựng nhà cao từ ba đến năm tầng, kín lối đi vào di tích. Với thực trạng trên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội cần khẩn trương phối hợp với Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng có kế hoạch điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ di tích chùa Hương Nghĩa trình Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét và thực hiện việc cấp phép xây dựng của Gia đình ông Phạm Văn Hạnh và bà Nguyễn Thị Nghĩa theo quy định của pháp luật.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội biết, triển khai theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, QLDT, TĐT.8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác