1983/BVHTTDL-VHCS

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thảm họa da cam ở Việt Nam

Kính gửi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Thông báo số 409-TB/TW ngày 06 tháng 01 năm 2011 của Ban Bí thư về kỷ niệm 50 năm thảm họa da cam ở Việt Nam, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch yêu cầu Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin ở địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thảm họa da cam ở Việt Nam trên tinh thần thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, cụ thể như sau:
1. Nội dung tuyên truyền:

 a) Tăng cường nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế về thảm họa chất độc da cam ở Việt Nam.

b) Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam cả vật chất lẫn tinh thần, ủng hộ cuộc đấu tranh đòi công lý của nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

2. Hình thức tuyên truyền:

a) Thực hiện các nội dung tuyên truyền trên các phương tiện cụm cổ động, áp phích, hệ thống pa-nô, băng rôn.

b) Tổ chức các hoạt động trưng bày triển lãm tranh cổ động, ảnh triển lãm nhỏ, chương trình nghệ thuật quần chúng.

c) Tổ chức phát đĩa CD ca khúc vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên các phương tiện thông tin tuyên truyền.

d) Hưởng ứng 50 ngày cao điểm “Hành động vì nạn nhân chất độc màu da cam ở Việt Nam” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động từ ngày 20/6/2011 đến ngày 10/8/2011.
Sau khi kết thúc đợt tuyên truyền, đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có báo cáo nhanh kết quả gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, theo địa chỉ :

Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Địa chỉ: Số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04.39448340. Fax: 04.39448344


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi kèm các tài liệu tuyên truyền để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu xây dựng kế hoạch tuyên truyền phù hợp với điều kiện của  địa phương./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam;
- Lưu: VT, VHCS

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác