1984/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v Quy hoạch chi tiết xây dựng khu văn hóa nhà Trần kết hợp trường quay phim cổ trang Việt Nam tại Khu di tích Yên Tử

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 2486/UBND- QH1 ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đề nghị thỏa thuận Quy hoạch chi tiết Khu văn hóa nhà Trần kết hợp trường quay phim lịch sử cổ trang Việt Nam tại xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, kèm theo các hồ sơ: 01 bản vẽ quy hoạch sử dụng đất; Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 trường quay phim cố trang Việt Nam; Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất (nhận ngày 4 tháng 6 năm 2014). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có một số ý kiến như sau:
Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 trường quay phim cổ trang Việt Nam có phạm vi nằm trong vùng bảo tồn cảnh quan Khu di tích danh thắng Yên Tử, với mục tiêu tôn vinh văn hóa Việt Nam, giáo dục lịch sử thông qua điện ảnh và góp phần đa dạng hóa hệ thống sản phẩm du lịch của Khu di tích danh thắng Yên Tử. Các hạng mục đề xuất xây dựng trong Quy hoạch về cơ bản đã tuân thủ các quy định của Đề án mở rộng và phát triển khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 334/QĐ-TTg ngày 18/2/2013. Tuy nhiên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có một số ý kiến như sau:
- Do nguồn tư liệu về kiến trúc thời Trần còn rất hạn chế, vì vậy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất xây dựng trường quay phim cổ trang Việt Nam, không đặt vấn đề xây dựng khu văn hóa nhà Trần.
- Quy hoạch có phạm vi thực hiện trong khu vực bảo tồn cảnh quan khu di tích danh thắng Yên Tử, vì vậy các hạng mục công trình đề xuất xây dựng trong Quy hoạch phảí mang được phong cách kiến trúc truyền thống. Trong các bước lập quy hoạch, dự án thành phần cần có sự tham gia của các nhà khoa học về lịch sử, mỹ thuật truyền thống...
- Nội dung Quy hoạch cần phân tích để quy định rõ giới hạn số tầng và chiều cao tối đa của các công trình xây dựng; phân công cụ thể trách nhiệm của chủ đầu tư và các cơ quan quản lý trong việc triển khai quy hoạch và vận hành sau này; phân tích, đánh giá kỹ hơn nữa những ảnh hưởng do tác động của tiếng ồn gây ra từ hoạt động của khu vực xây dựng.
- Không xây dựng các công trình có kiến trúc không phù hợp kiến trúc truyền thống Việt Nam như chính điện cao ba tầng, tháp vãn cảnh có kiến trúc bát giác, vườn kỳ thạch...
- Hạn chế tối đa san gạt địa hình, đồng thời cần tăng cường diện tích trồng cây xanh, nhất là các loại cây lâu niên, có tán lớn xen kẽ trong các khu vực quy hoạch và dọc tuyền đường đến Khu A.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh xem xét, quyết định theo thẩm quyền và quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, TĐT.8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác