1989 /BVHTTDL- HĐNS8

KT-CTịch, VT-VTĐKT-Phùng Huy Cẩn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v đăng danh sách kết quả họp Hội đồng cấp Bộ xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 8 đủ điều kiện trình Hội đồng cấp Nhà nước

220515155919.pdf

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác