198/TTR-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Tờ trình Về việc xin phê duyệt Đề án "Xây dựng thành phố Đà Lạt - Thành phố Festival Hoa Việt Nam"

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Căn cứ Văn bản số 811/TB-VPCP ngày 22 tháng 2 năm 2005 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cho phép tỉnh Lâm Đồng tổ chức Festival Hoa tại thành phố Đà Lạt;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ văn bản số 2567/TTg-KGVX ngày 22 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận danh hiệu Đà Lạt là thành phố Festival Hoa;

Căn cứ Tờ trình số 5331/TTr-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc công nhận thành phố Đà Lạt là Thành phố Festival Hoa Việt Nam.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đã công nhận danh hiệu "Thành phố Festival Hoa" cho thành phố Đà Lạt (tại công văn số 2567/TTg-KGVX ngày 22 tháng 12 năm 2009). Ủy Ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có tờ trình số 5331/TTr-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2011 đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, thẩm định nội dung đề án công nhận thành phố Đà Lạt là Thành phố Festival Hoa Việt Nam.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xem xét, thẩm định nội dung đề án và hoàn toàn đồng ý với nội dung của đề án xây dựng thành phố Đà Lạt - Thành phố Festival Hoa Việt Nam" do tỉnh Lâm Đồng xây dựng.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin kính trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Xây dựng thành phố Đà Lạt - Thành phố Festival Hoa Việt Nam", với những nội dung sau:

1. Sự cần thiết của đề án

Thành phố Đà Lạt nằm trên cao nguyên Lang Biang, phía Bắc tỉnh Lâm Đồng, có diện tích 400km2, bao bọc bởi các đỉnh núi cao và dãy núi liên tiếp.

Địa hình Đà Lạt phân thành hai bậc rõ rệt: Bậc địa hình thấp là vùng trung tâm có dạng như một lòng chảo, bao quanh là các đỉnh núi với độ cao khoảng 1.700m tạo thành vành đai che chắn gió cho vùng trung tâm. Do ảnh hưởng của độ cao và rừng thông bao bọc, thổ nhưỡng ở Đà Lạt và vùng phụ cận thích hợp với trồng rừng và cây công nghiệp, đặc biệt là rau và hoa suốt cả bốn mùa.

Có thể nói địa hình, khí hậu và cảnh quan tự nhiên của Đà Lạt là một yếu tố nguồn vực ý tưởng cho một thành phố du lịch. Từ năm 2004, Đà Lạt đã tổ chức thành công các lễ hội Hoa, khắp nơi mọi người biết đến Đà Lạt với các kỳ Festival Hoa để phô diễn hàng trăm sắc màu của Hoa Việt Nam. Các kỳ Festival Hoa Đà Lạt đã có những tác động tích cực nhiều mặt đến đời sống kinh tế xã hội và văn hóa của thành phố như: thành phố Đà Lạt sẽ là tâm điểm các sự kiện về hoa, quảng bá cho hình ảnh Hoa Đà Lạt và Việt Nam, thu hút khách du lịch, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh hoa cả ở thị trường trong nước và xuất khẩu, tạo công ăn việc làm và thúc đẩy phát triển hạ tầng và các ngành dịch vụ, trực tiếp đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, mở rộng giao lưu hợp tác quốc tế và quảng bá ngành du lịch Việt Nam trên khắp thế giới.

Với những đặc trưng về thiên nhiên và cơ cấu phát triển kinh tế tại địa phương, nghề trồng hoa và kinh doanh hoa tại Đà Lạt đã hình thành đủ các điều kiện để Đà Lạt trở thành thủ phủ Hoa của cả nước. Trên thực tế, Đà Lạt đã trở thành thành phố Festival Hoa Việt Nam (tại công văn số 2567/TTg- KGVX ngày 22 tháng năm 2009 của thủ tướng Chính phủ về việc công nhận danh hiệu thành phố Festiva Hoa cho thành phố Đà Lạt) và trong tương lai, khó có địa phương nào cạnh tranh được với Đà Lạt danh hiệu này.

Như thế, trên cơ sở những điều kiện hiện có của Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng, việc đặt vấn đề xây dựng Thành phố Đà Lạt-Thành phố Pestival Hoa Việt Nam là sự cần thiết có ý nghĩa to lớn mang tính động lực cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Lâm Đồng cũng như cả nước, đặc biệt là đối với ngành du lịch và sản xuất, kinh doanh Hoa, mở rộng giao lưu hợp tác quốc tế, quảng bá tuyên truyền du lịch với bạn bè năm châu.

2. Tên đề án

“Xây dựng thành phố Đà Lạt - Thành phố Festival Hoa Việt Nam".

3. Mục tiêu đề án

a. Mục tiêu chung

Trên cơ sở phân tích các yếu tố và điều kiện khả thi, đề xuất các yếu tố mang tính tiêu chí, phương án và giải pháp xây dựng thành phố Đà Lạt - Thành phố Festival Hoa Việt Nam mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế trên cơ sở các yếu tố về tự nhiên, xã hội và lịch sử đặc thù, xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành thành phố du lịch với nhiều điểm nhấn và mối gắn kết hài hòa với Festival Hoa Việt Nam. Đà Lạt - Thành phố Festival Hoa Việt Nam trở thành động lực tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa xã hội cho vùng nam Tây Nguyên và các vùng phụ cận, thúc đẩy phát triển sản xuất và kinh doanh hoa (công nghệ sản xuất hoa từ khâu sản xuất, phân phối và xuất khẩu) của tỉnh Lâm Đồng và cả nước;

b. Mục tiêu cụ thể

Về kinh tế: Đà Lạt - Thành phố Festival Hoa Việt Nam sẽ thúc đẩy phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng tăng nhanh tỷ trọng khu vực dịch vụ, du lịch. Xây dựng ngành công nghiệp du lịch gắn kết chặt chẽ với ngành sản xuất và kinh doanh Hoa, trở thành khu vực kinh tế mũi nhọn và chủ đạo của thành phố.

- Về Văn hóa: Bảo tồn và phát huy các giá trị cảnh quan của di sản tự nhiên đặc trưng của Đà Lạt và vùng nam Tây Nguyên. Quảng bá hình ảnh hoa và văn hóa làng nghề hoa với du khách trong nước và quốc tế; thực hiện hợp tác và giao lưu văn hóa với các dân tộc trọng khu vực và thế giới.

- Về xã hội: Đà Lạt - Thành phố Festival Hoa Việt Nam có môi trường xã hội lành mạnh, an ninh trật tự và quốc phòng được giữ vững đảm bảo an toàn cho nhân dân và du khách, giảm thiểu các tệ nạn xã hội trên địa bàn.

- Về kết cấu hạ tầng: Hạ tầng đô thị, hạ tầng xã hội, không gian văn hóa và các công trình phục vụ trực tiến cho Festival và các hoạt du lịch đồng bộ.

- Về phát triển nguồn nhân lực: Xây dựng và chuẩn hóa nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao phục vụ cho các hoạt động Festival, du lịch và dịch vụ.

Về quản lý, tổ chức: Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm nòng cốt cho các hoạt động Festival, thu hút sự tham gia tích cực và hiệu quả của các thành phần kinh tế và toàn dân trong tổ chức các hoạt động Festival.

4. Phạm vi, quy mô của đề án

a. Phạm vi đề án: Địa bàn thành phố Đà Lạt là trung tâm với các vệ tinh ở một số vùng phụ cận.

b. Quy mô:

Đề án xây dựng thành phố Đà Lạt - Thành phố Festival Hoa Việt Nam phải là một sản phẩm có sức quảng bá cho thương hiệu Hoa Đà Lạt và Hoa Việt Nam, trực tiếp và gián tiếp thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch gắn kết với sản xuất kinh doanh Hoa. Trên cơ sở xây dựng các chương trình trọng tâm và các dự án, công trình, các hạng mục cần ưu tiên nghiên cứu đầu tư như:

- Chương trình quy hoạch và quản lý xây dựng theo quy hoạch của tỉnh; Chương trình bảo tồn, trùng tu các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể trực tiếp phục vụ Festival Hoa;

- Chương trình xây dựng một số công trình mới trực tiếp cửa Festival;

- Chương trình chỉnh trang và xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị; hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại I;

- Chương trình phát triển nguồn nhân lực;

- Chương trình phát triển khoa học công nghệ và môi trường;

- Chương trình phát triển du lịch chất lượng cao gắn với nâng cao chất lượng thương mại và các loại hình dịch vụ khác;

- Chương trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với bảo quản, chế biến, tiêu thụ và củng cố thương hiệu, sắp xếp lại sản xuất nông nghiệp;

- Chương trình xây dựng văn minh đô thị, thành phố thân thiện cả về môi trường tự nhiên và môi trường xã hội;

Việc thực hiện các chương trình trọng tâm và hạng mục các dự án, công trình trọng điểm cần tập trung đầu tư, nâng cấp hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội với lộ trình thích hợp qua các giai đoạn:

Giai đoạn 2011-2015.

Xây dựng, phát triển thành phố hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại I thuộc tỉnh và từng bước đầu tư, phát triển thành phố hướng đến thành lập thành phố trực thuộc Trung ương, đạt các tiêu chí của đô thị du lịch và mở rộng không gian đô thị;

- Rà soát quy hoạch nội thành và các vùng phát triển ngành trồng hoa của thành phố Đà Lạt, có gắn kết với quy hoạch liên vùng với các khu vực phụ cận;

- Tập trung xây dựng các công trình hạ tầng đô thị: phát triển hệ thống giao thông nội thị, thực hiện Đề án giao thông nông thôn; quy hoạch bến bãi, luồng tuyến phù hợp và xây dựng các công trình phụ trợ cho lĩnh vực vận tải; khuyến khích mở thêm các tuyên vận tải hàng hóa và vận chuyển hành khách đến các khu du lịch. Tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các ngành dịch vụ khác như tài chính, bưu điện, viễn thông, cấp thoát nước, các công trình phục vụ văn hóa, thể thao đảm bảo nâng cao chất lượng phục vụ cho dân sinh và du khách.

- Xây dựng thêm 08 chợ khu vực, trong đó có Trung tâm Giao dịch hoa; xây dựng và sớm hoàn thành đưa vào sử dụng Trung tâm Thương mại 37 Trần Hưng Đạo, khu C chợ Đà Lạt…

- Chuẩn bị, và khi có đủ điều kiện, xây dựng bảo tàng Hoa Việt Nam, hoàn chỉnh các thiết chế văn hóa lớn như trung tâm biểu diễn, nâng cấp các trường nghề, trường cao đẳng và đại học hiện có trên địa bàn thành phố, đồng thời có sự hỗ trợ cần thiết cho mở rộng liên kết đào tạo trong nước và quốc tế; Triển khai chương trình nghiên cứu khoa học, công nghệ cho phát triển nghề hoa (giống, trồng, chế biến, bảo quản);

- Tiếp tục hoàn thiện kịch bản, chương trình Festival Hoa định kỳ đáp ứng nhu cầu ngày một cao của nhân dân và du khách. Xây dựng hoặc khuyến khích nhân dân Đà Lạt sáng tạo các hình thức sinh hoạt văn hóa, lễ hội mới để có nhiều hoạt động lễ hội trong năm;

- Đánh giá lại các danh thắng, các giá văn hóa vật thể và phi vật thể làm cơ sở bảo vệ, đầu tư, tôn tạo. Xây dựng và sớm đưa vào khai thác các công trình như khu du lịch hồ Tuyền Lâm, Khu du lịch cụm Prenn, Khu du lịch Cam Ly - Măng Lin…Trong đó lưu ý phục hồi các lễ hội truyền thống, các di sản văn hóa phi vật thể.

Nghiên cứu ban hành hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách, cơ chế thu hút đầu tư, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cho phát triển nghề trồng, bảo quản, chế biến và kinh doanh Hoa cũng như các ngành dịch vụ liên quan đến Hoa và du lịch;

- Thực hiện các chương trình quảng bá rộng rãi trong nước và quốc tế, gắn kết với các chương trình quảng bá du lịch của Nhà nước;

Giai đoạn 2015-2020:

Thu hút đầu tư mạnh vào các vùng trồng hoa đã được quy hoạch, đặc biệt quan tâm tới tính chất sản xuất và kinh doanh hoa theo tiêu chuẩn quốc tế và quy mô lớn;

- Hoàn thiện hệ thống giao thông và kết cấu hạ tầng, xử lý môi trường theo chương trình đã được phê duyệt;

- Hoàn thiện các thiết chế văn hóa, các cơ sở dịch vụ đã triển khai thực hiện trong giao đoạn 2011-2015:

- Tiếp tục hoàn thiện các chương trình về đào tạo nguồn nhân lực, phát triển du lịch, khoa học và công nghệ;

- Đẩy mạnh quảng bá và có chương trình quảng bá nghề Hoa, du lịch gắn với nghề Hoa;

Giai đoạn những năm tiếp theo:

- Tiếp tục thực hiện và hoàn thiện các chương trình đã được duyệt và triển khai trong giai đoạn 2011 - 2020;

- Tổng kết, đánh giá định kỳ để có những điều chỉnh phù hợp;

- Củng cố những thành công trong xây dựng phong cách, lối sống mới đã được hình thành trong giao đoạn 2011 - 2020 để đảm bảo sự phát triển bền vững.

5. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện

Xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh

Thực hiện đẩy mạnh cải cách cấp hành chính, phân định rõ thẩm quyền giữa các cơ quan các cấp, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí đi đôi với đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân.

- Tăng cường huy động vốn đầu tư

Ngoài vốn ngân sách nhà nước đầu tư có mục tiêu cần phải huy động nguồn vốn từ ngân sách địa phương; Vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia; Vốn ODA, Nguồn vốn xã hội hóa và các nguồn vốn hợp pháp khác.

- Tập trung đầu tư, nâng cấp hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã bội với lộ trình thích hợp

- Giải pháp về quy hoạch

Trên cơ sở đề án mở rộng nâng cấp Đà Lạt thành thành phố trực thuộc Trung ương, điều chỉnh quy hoạch kinh tế, xã hội và các quy hoạch ngành làm cơ sở cho việc lập quy hoạch xây dựng thành phố Đà Lạt đến năm 2030 và tầm nhìn 2050.

Tập trung quy hoạch chi tiết, phấn đấu đến năm 2015 đạt tỷ lệ phủ kín quy hoạch là 80%. Rà soát các dự án đầu tư, có sự điều chỉnh hợp lý, đảm bảo tính khả thi của dự án và ổn định đời sống của người dân.

Công bố quy hoạch để nhân dân cùng tham gia đóng góp ý kiến, giám sát quá trình thực hiện quản lý trật tự xây dựng theo quy hoạch.

- Chính sách phát triển nguồn nhân lực và thu hút nhân tài Thu hút người tài đóng góp vào việc xây dựng thành phố Festival Hoa Việt Nam. Có chính sách khuyến khích và đãi ngộ xứng đáng với các nghệ nhân trồng hoa…trong việc nâng cao trình độ chuyên môn, khuyến khích lớp trẻ học nghề trồng hoa để chuyên sâu hóa nghề trồng hoa.

- Mở rộng hợp tác giao lưu quốc tế

Tăng cường giao lưu mở rộng hợp tác quốc tế tham gia Hiệp hội sự kiện và lễ hội quốc tế (IFEA). Chủ động liên kết với các trung tâm thành phố lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ…và các tỉnh lân cận để giao lưu, phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch nhằm phát huy thế mạnh tối đa các lợi thế của Đà Lạt trong các kỳ tổ chức Festivsl Hoa.

6. Nguồn vốn thực hiện

Nguồn kinh phí thực hiện đề án:

- Ngân sách Trung ương.

7. Tổ chức thực hiện

Các Bộ, Ngành liên quan phối hợp và hỗ trợ Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng nghiên cứu lập các quy hoạch trên; nghiên cứu các cơ chế chính sách phù hợp với yêu cầu xây dựng thành phố Đà Lạt thành thành phố Festival Hoa Việt Nam trong từng giai đoạn nhằm huy động và sử dụng các nguồn lực có hiệu quả.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ để bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh phù hợp mục tiêu xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành thành phố Festival Hoa Việt Nam.

8. Thời gian thực hiện đề án

Từ năm 2011- 2020 và định hướng cho những năm tiếp theo.

Để góp phần triển khai thực hiện tốt Festival Hoa năm 2012 và các năm tiếp theo, tạo môi trường thuận lợi của nghề trồng hoa phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và đem lại hiệu quả kinh tế cao cho tỉnh cũng như cả nước. Đề án đã nêu bật được những tồn tại và ưu điểm của tỉnh cũng như đề ra được các mục tiêu, xây dựng được quy hoạch các hạng mục và tính khả thi của đề án về hiệu quả kinh tế-xã hội. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xin kiến nghị Thủ tướng:

-Phê duyệt đề án án "Xây dựng thành phố Đà Lạt-Thành phố Festival Hoa Việt Nam.

 - Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan triển khai đề án theo đúng nội dung được phê duyệt, xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành thành phố Festival Hoa Việt Nam.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Văn phòng Chính phủ;

- Ban Tuyên giáo Trung ương;

- Bộ Ngoại giao;

- Bộ Quốc phòng;

- Bộ Công an;

- Bộ Tài chính;

- Kế hoạch Đầu tư,

- Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Các Cục, Vụ, đơn vị liên quan thuộc Bộ VHTTDL;

-UBND tỉnh Lâm Đồng;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Lưu VT, VHCS (02), TTBH (20).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác