1990/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v bảo vệ cấp thiết di tích lịch sử tại huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa

Kính gửi: - Úy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa;
- Bộ Quốc phòng.
 
Ngày 13/6/2014, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định số 1825/QĐ-BVHTTDL xếp hạng cấp quốc gia đối với di tích lịch sử Bia chủ quyền quần đảo Trường Sa tại Đảo Song Tử Tây và Đảo Nam Yết, xã Song Tử Tây và xã Sinh Tồn, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.
Để chủ động ứng phó, bảo vệ di tích, di vật liên quan đến chủ quyền biển đảo trước việc Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt giàn khoan nước sâu thăm dò dầu khí trong vùng biển Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện một số nhiệm vụ, cụ thế như sau:
- Có phương án cụ thể bảo vệ di tích lịch sử Bia chủ quyền quần đảo Trường Sa tại Đảo Song Tử Tây và Đảo Nam Yết, xã Song Tử Tây và xã Sinh Tồn, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Đồng thời phân công trách nhiệm quản lý của các cấp chính quyền, cá nhân trực tiếp đối với việc bảo vệ di tích.
- Phối hợp với các cấp, các ngành và cơ quan truyền thông tố chức thông tin rộng rãi giá trị của di tích nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội đối với việc bảo vệ chủ quyền lãnh thố biển đảo nói chung, bảo vệ Trường Sa nói riêng.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
-TT Đặng Thị Bích Liên;
- S VHTTDL tỉnh Khánh Hòa;
- Lưu; VT, QLDT, NĐD.9.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác