1995/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Dự án đầu tư tu bổ, tôn tạo Khu di tích Tháp Bình Sơn - chùa Then (chùa Vĩnh Khánh), tình Vĩnh Phúc

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 2189/UBND- TH1 ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị thẩm định Dự án đầu tư tu bổ, tôn tạo Khu di tích Tháp Binh Sơn - chùa Then (chùa Vĩnh Khánh), thị trấn Tam Sưn, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc (kèm theo Hồ sơ). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
1. Thỏa thuận Dự án đầu tư tu bổ, tôn tạo Khu di tích Tháp Bình Sơn chùa Then (chùa Vĩnh Khánh) với nội dung:
- Quy hoạch tổng mặt bằng di tích;
- Tu bổ Tam bảo và Giếng Mực; dịch chuyển Tam bảo về phía trước
- Tôn tạo Hồ Sen, sân, vườn, hệ thống kỹ thuật;
- Xây mới cổng, Nhà Tổ, Nhà Tăng Ni, Nhà bếp, Am hóa vàng, Sân lễ hội, Bãi đỗ xe.
2. Bộ Vàn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:
- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc và chính quyền địa phương tổ chức báo cáo nội dung Dự án với nhân dân địa phương để tạo sự đồng thuận, nhất là đối với việc dịch chuyển kiến trúc tòa Tam bảo cũ trước khi phê duyệt Dự án.
- Đối với Tam bảo:
+ Bậc thềm chỉ xây 3 cấp (không xây 5 cấp); tu bổ, bảo tồn kẻ hiên, kẻ ngồi.
+ Bổ sung bản vẽ chi. tiết trụ biểu cánh gà và các trang trí trên mái Tam bảo.
- Đối với sân, vườn:
+ Thu nhỏ diện tích sân trước Tam bảo; giảm tối đa sân đường ở các công trình khác; giảm bớt các hình học logic, tăng tính tự nhiên trong thiết kế mặt bằng các đường dạo, sân, vườn; phía trước chùa trồng cây tán thấp để làm nổi bật kiến trúc tháp Bình Sơn.
+ Không xây lan can tại Ao sen và Giếng Mực, tu bổ thành giếng hiện có.
+ Bổ sung phương án tường bao bảo vệ di tích.
- Điều chỉnh tên gọi tại hạng mục số 9 (bản vẽ mặt bằng tổng thể tu bố di tích) được gọi là cổng (không gọi là Tam quan).
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo Chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện Dự án, sau đó triển khai các bước tiếp theo theo quy định pháp luật hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
-TT Đặng Thị Bích Liên;
-Lưu: VT, DSVH, VHN.08.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác