19/TB - BTC

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BAN TỔ CHỨC MÍT TINH -

THÔNG BÁO Về kịch bản chương trình Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2010

Căn cứ Quyết định số 825/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội ngày 10 tháng 10 năm 2010;

Căn cứ Thông báo số 219/TB-VPCP ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long tại cuộc họp về việc triển khai kịch bản Lễ khai mạc Đại lễ, Đề án Mít tinh, diễu binh, diễu hành và kịch bản Đêm Hội Văn hoá-Nghệ thuật kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội;

Căn cứ Thông báo số 251/TB-VPCP ngày 17 tháng 9 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo và các Trưởng Tiểu ban về việc triển khai Chương trình Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội;
Căn cứ Thông báo số 16/TB-BTC ngày 20 tháng 9 năm 2010 của Trưởng Ban Tổ chức về thứ tự, vị trí, địa điểm tập kết, hướng đi của các khối tham gia diễu binh, diễu hành;

Căn cứ Thông báo số 18/TB-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2010, thông báo kết luận của Trưởng Ban Tổ chức tại cuộc họp Ban Tổ chức lần thứ 4;

Ban Tổ chức thông báo kịch bản chương trình Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2010 như sau:

I. CHƯƠNG TRÌNH MÍT TINH:

- 6 giờ 00: Các lực lượng tham gia Mít tinh, diễu binh, diễu hành tập kết đầy đủ tại vị trí được Ban Tổ chức phân công (Thông báo số 16/TB-BTC ngày 20 tháng 9 năm 2010 của Trưởng Ban Tổ chức).

- 7 giờ 30: Khách mời trên khán đài B, C ổn định vị trí.

- 7 giờ 45: Khách mời trên Lễ đài A ổn định vị trí.

(Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện truyền hình và phát thanh trực tiếp Chương trình Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội. MC dẫn chương trình giới thiệu các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có mặt trên Lễ đài A).

- 7 giờ 55: Đoàn rước đuốc từ Bảo tàng Hồ Chí Minh tiến về Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thắp lên đài lửa.

- 7 giờ 59: Đồng chí Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Tổ chức Mít tinh, diễu binh, diễu hành:

+ Trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, cùng đồng bào làm lễ chào cờ.
+ Nghiêm, chào cờ chào!

(Quân nhạc cử Quốc thiều, tất cả mọi người hát Quốc ca,

đồng thời bắn 21 loạt đại bác)

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

+ Mời đồng chí Nguyễn Minh Triết, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đọc diễn văn Lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.

(Dàn hợp xướng hát ca khúc: Hà Nội niềm tin và hy vọng)

II. CHƯƠNG TRÌNH DIỄU BINH, DIỄU HÀNH:

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tuyên bố: Chương trình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội bắt đầu.

1) Mở đầu chương trình diễu binh, diễu hành là 10 chiếc trực thăng bay theo đội hình hàng dọc, theo đường Hùng Vương từ hướng sông Hồng vào Hà Đông, mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc, dải lụa đỏ ghi dòng chữ “1000 năm Thăng Long - Hà Nội”.

2) Xe mô hình Quốc huy.

3) Xe rước ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

4) Khối 200 vận động viên thể thao mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc và Hồng kỳ.

5) Xe chỉ huy.

6) Khối Quân nhạc.

7) Khối Danh dự 3 quân chủng.

8) Khối Sĩ quan Lục quân.

9) Khối Sĩ quan Phòng không Không quân.

10) Khối Sĩ quan Hải quân.

11) Khối Sĩ quan Biên phòng.

12) Khối Nữ Sĩ quan thông tin.

13) Khối Chiến sĩ Bộ binh.

14) Khối Chiến sĩ Đặc Công.

15) Khối Cảnh sát biển.

16) Khối An ninh Nhân dân.

17) Khối Nữ Cảnh sát giao thông.

18) Khối Nam tự vệ.

19) Khối Nam dân quân.

20) Khối Nữ dân quân các dân tộc.

21) Xe rước Rồng thời Lý.

22) Xe rước Biểu trưng của Thủ đô Hà Nội.

23) Xe rước Bằng công nhận Hoàng thành Thăng Long là di sản văn hoá thế giới.
24) Khối Cựu chiến binh.

25) Khối Công nhân.

26) Khối Nông dân.

27) Khối Trí thức.

28) Khối Công chức, viên chức Nhà nước.

29) Khối Doanh nhân.

30) Khối Thanh niên.

31) Khối Phụ nữ.

32) Khối các Dân tộc.

33) Khối Tôn giáo.

34) Khối Kiều bào.

35) Khối Bạn bè quốc tế.

36) Khối Thông tấn báo chí.

37) Khối Diễu hành nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.

38) Kết thúc chương trình các cháu thiếu nhi thả bóng bay và chim bồ câu.

Ban Tổ chức thông báo để các Tiểu ban, Ban Tổ chức của các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội biết để tổ chức triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:
.- Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng (để b/c);
- Các Tiểu ban, Ban Tổ chức của các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ưong;
- Các thành viên Ban Tổ chức;
- UBND thành phố Hà Nội;
- Các  đơn vị thuộc Bộ có liên quan;
- Lưu: VT, VP (THTT), NVN.80.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác