19/TTR-BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG- Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

TỜ TRÌNH Về việc xin ý kiến Bộ Chính trị về Lễ Dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2010

Kính gửi: Bộ Chính trị

 

Thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 20 tháng 3 năm 2009 của Bộ Chính trị về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009-2010 và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2010, về Chương trình kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã xây dựng Đề án Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương- Lễ hội Đền Hùng năm 2010 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Tờ trình số 05/TTR-BVHTTDL ngày 13 tháng 01 năm 2010.

Được sự uỷ quyền của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Tổ chức cấp Nhà nước kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009-2010 tại Công văn số 779/VPCP-KGVX ngày 02 tháng 02 năm 2010, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch báo cáo và xin ý kiến Bộ Chính trị về người Chủ lễ và trang phục của người Chủ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm 2010, cụ thể như sau:

1. Về người Chủ lễ:

Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng là biểu tượng của sức mạnh đại đoàn kết, là điểm hội tụ văn hoá tâm linh của dân tộc Việt Nam từ bao đời nay. Đó là một mỹ tục độc đáo của dân tộc và nhân dân ta. Trong những năm quan Lãnh đạo Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, chỉ đạo tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng nhằm khẳng định niềm tự hào dân tộc và lòng thành kính hướng về nguồn cội theo đạo lý  "Uống nước nhớ nguồn". Năm 1999, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 11/DĐ-TW về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc năm 2000, Chính phủ phê duyệt  Đề án Giỗ Tổ Hùng Vương năm Canh Thìn 2000. Lễ dâng hương được tổ chức theo nghi thức Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội là Chủ lễ. Tới năm 2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 959/QĐ-TTG ngày 3 tháng 9 năm 2004 phê duyệt Đề án tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm 2005 cấp Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ là Chủ lễ. Các năm lẻ khác, người Chủ lễ là đại diện Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ mời đại diện lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự Lễ Dâng hương.

Căn cứ Nghị định số 82/2001//NĐ-CP ngày 06 tháng 1 1 năm 2001 của Chính phủ về Nghi lễ Nhà nước và đón tiếp khách nước ngoài quy đính Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (ngày 10 tháng 3 âm lịch) là một trong 4 ngày lễ lớn của đất nước được tổ chức theo nghi lễ năm lẻ, năm tròn và năm chẵn; năm 2010 là năm chẵn, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch kiến nghị người Chủ lễ Lễ Dâng hương (tổ chức ngày 23/4/2010 tức 10/3 Âm lịch) là đại diện Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, một trong bốn chức danh:

- Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

- Chủ tịch Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

- Thủ tướng Chính phủ Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

- Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2. Về trang phục của người Chủ lễ:

Hiện nay, có hai quan điểm về trang phục Người Chủ lễ: trang phục truyền thống hay trang phục hiện đại. Về việc này, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xin đề xuất:

- Người Chủ lễ trang phục com lê.

- Các thành viên Ban Tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương trang phục lễ truyền thống đã được thống nhất sử dụng từ năm 2004 đến nay.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch báo cáo và xin Bộ Chính trị cho ý kiến chỉ đạo./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân,

-Văn phòng Chính phủ;

-UBND tỉnh Phú Thọ;

-Lưu: VT, VHCS, QH (20)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác