2020/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 2020/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 5 năm 2013 Về việc Tổ chức hoạt động văn hóa Việt Nam tại Pháp

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ  trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

 Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, và Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp tổ chức các hoạt động giao lưu, giới thiệu văn hóa Việt Nam bao gồm:

1.Tổ chức triển lãm sắp đặt “Gặp gỡ Hà Nội” do nhóm họa sĩ Việt kiều tại Pháp và Braxin thực hiện từ nguồn cảm hứng sự tích Hồ Gươm trong thời gian từ ngày 15 tháng 6 đến 10 tháng 7 năm 2013; kết hợp hợp tổ chức biểu diễn nghệ thuật “Nhớ về Hà Nội” vào ngày 15 tháng 6 năm 2013 với sự tham gia biểu diễn của nhóm Hợp ca quê hương tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp.

2.Tổ chức trưng bày các gian triển lãm về đất nước con người, rối nước Việt Nam và trang phục dân tộc Việt Nam trên cơ sở sử dụng các bộ triển lãm hiện có của Trung tâm và mời các doanh nghiệp Việt Nam tham gia các gian hàng thủ công mỹ nghệ, thời trang áo dài, ẩm thực theo nguyên tắc xã hội hóa trong khuôn khổ Liên hoan Nước quốc tế có tên gọi “Nước tới miệng”.

Thời gian: từ ngày 20 đến 23 tháng 6 năm 2013

Địa điểm: thành phố Saint Amand les Eaux, Pháp

3.Triển lãm “Mỹ thuật và Mỹ nghệ Việt Nam” trưng bày các sản phẩm của Công ty trách nhệm hữu hạn một thành viên Mỹ thuật Trung ương sau khi tham dự triển lãm “Nước quốc tế” tại Pháp.

Thời gian: từ ngày 13 tháng 7 đến ngày 23 tháng 7 năm 2013

Địa điểm: Trụ sở Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp

Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp chịu trách nhiệm nội dung các hoạt động và báo cáo Đại sư quán Việt Nam tại Pháp.

Điều 2. Kinh phí:

 - Đối với các hoạt động: Triển lãm sắp đặt “Gặp gỡ Hà Nội”, chương trình nghệ thuật “Nhớ về Hà Nội” và Triển lãm “Mỹ thuật và Mỹ nghệ Việt Nam”: Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp chi tiền tổ chức chương trình, dàn dựng triểm lãm, lễ tân đón tiếp, tiệc coktail các lễ khai mạc, bồi dưỡng diễn viên, in ấn sản phẩm quảng bá từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2013 của Trung tâm.

- Đối với hoạt động tham gia triển lãm Nước quốc tế: Trung tâm Văn hóa Việt Nam chi tiền công tác chi phí cho cán bộ của Trung tâm, chi phí tổ chức chương trình, thuê nhân công dàn dựng gian triển lãm của Trung tâm từ nguồn kinh phí hoạt động sự nghiệp năm 2013 của Trung tâm.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp và Thủ trưởng các cơ quan, liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c)

- TT Hồ Anh Tuấn;

-Lưu: VT, HTQT, HTM. 6.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác