202/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 202/BVHTTDL-DSVH ngày 22 tháng 01 năm 2014 Về việc tổ chức Lễ đón Bằng của (UNESCO) ghi danh Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 357/VPCP-KGVX ngày 15 tháng 01 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ về việc đồng ý Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức Lễ đón Bằng của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào ngày 22 tháng 02 năm 2014.

Tại cuộc họp ngày 21 tháng 01 năm 2014 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức để kiểm tra công tác chuẩn bị, hai cơ quan đã thống nhất đề xuất với Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức Lễ đón Bằng vào 19h30 - 22h00 ngày 11/02/2014 (Thứ Ba), thay cho ngày 22 tháng 02 năm 2014, để gần với không khí xuân của Tết Nguyên đán.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trân trọng báo cáo và kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Văn phòng Chính phủ;

-Bộ trưởng (để b/c);

-UBND TPHCM;

-Sở VHTTDL TPHCM;

-Cục Công tác phía Nam, BVHTTDL;

-Lưu: VT, DSVH, NTTT.15.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác