203/TB-VP

TLBT, Phó CVP Nguyễn Quốc Quỳ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với Trường Cao đẳng nghề Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng.

Ngày 20 tháng 4 năm 2012, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã có buổi làm việc với lãnh đạo Trường Cao đẳng nghề Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng về các Dự án của Trường. Cùng dự cuổi làm việc có lãnh đạo Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Đào tạo và Văn phòng Bộ.

Sau khi nghe báo cáo và các đề xuất kiến nghị của Trường, của Vụ Kế hoạch, Tài Chính, các ý kiến của các lãnh đạo các đơn vị dự họp về Dự án đầu tư xây dựng Trường Trung học nghiệp vụ Du lịch Hải Phòng; Dự án đầu tư nghề trọng điểm thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) Việc làm và dạy nghề giai đoạn 2011 – 2015; Đề xuất nội dung hợp tác giữa Trường Cao đẳng nghề Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng với các trường của Vương quốc Anh, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh kết luận:

1. Về Dự án đầu tư xây dựng Trường Trung học nghiệp vụ Du lịch Hải Phòng (nay là Trường Cao đẳng nghề Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng)

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá cao sự quan tâm của thành phố Hải Phòng trong việc cấp đất và tạo điều kiện để chủ đầu tư là Trường Cao đẳng nghề Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng thực hiện Dự án. Hoan nghênh sự nỗ lực phấn đấu của Trường trong tổ chức triển khai thực hiện Dự án, đã cơ bản hoàn thành đưa vào sử dụng các hạng mục được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước theo phê duyệt, phục vụ tốt hoạt động đào tạo khoảng 2.000 sinh viên của Trường từ tháng 8 năm 2011;

-    Đồng ý kết thúc Dự án trong năm 2012, Trường phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính thực hiện thủ tục thanh quyết toán Dự án (phần sử dụng vốn ngân sách) theo đúng quy định;

-  Các hạng mục sử dụng vốn xã hội hóa được lùi thực hiện sau năm 2012, khi có điều kiện thực hiện những hạng mục này Trường có trách nhiệm báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định;

-  Đồng ý thông báo vốn năm 2012 cho Dự án là 12 tỷ đồng; khi có vốn sẽ xem xét cấp bổ sung 5,106849216 tỷ đồng để đáp ứng số vốn 17,106849216 tỷ đồng còn thiếu;

-    Điều chỉnh một số phần sân bãi nhà để xe sang đầu tư hạng mục sân tập và sát hạch lái xe như đã chấp thuận trước đây, thay thế sân gạch block bằng diện tích thảm cỏ, cây xanh và dừng đầu tư một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật như đề xuất của Trường.

1.   Về Dự án đầu tư nghề trọng điểm thuộc CTMTQG Việc làm và dạy nghề giai đoạn 2011 – 2015

-     Giao Trường và Vụ Kế hoạch, Tài chính làm việc với Tổng cục Dạy nghề Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội để có văn bản thỏa thuận của Tổng cục Dạy nghề trước khi trình lãnh đạo Bộ thẩm định và phê duyệt.

-    Để việc đào tạo của Trường có chất lượng cao, Trường cần xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, tạo điều kiện để giáo viên đi học thạc sĩ, tiến sĩ ở trong nước và nước ngoài; đồng thời chú trọng lựa chọn xây dựng, hoàn chỉnh chương trình, giáo trình đào tạo, mở rộng và tăng thêm các ngành nghề đào tạo đáp ứng yêu cầu xã hội, đảm bảo sinh viên tốt nghiệp ra trường vừa giỏi nghề vừa am hiểu về văn hóa.

2.     Về kiện toàn tổ chức và nhân sự của Trường

Giao Trường phối hợp với Vụ Đào tạo, Vụ Tổ chức cán bộ sớm triển khai thực hiện quy trình thành lập Khoa ngoại ngữ và bổ nhiệm các hiệu phó theo quy hoạch, đảm bảo đúng quy định, tiêu chuẩn.

3.     Về liên kết đào tạo với nước ngoài

Bộ ủng hộ và khuyến khích việc Trường liên kết đào tạo với các trường nước ngoài nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Giao Trường xây dựng đề cương nội dung chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài để báo cáo lãnh đạo Bộ. Chú ý không thực hiện việc liên doanh với trường nước ngoài.

Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để Trường Cao đẳng nghề Du lịch và Dịch vụ Hải Phòng và các đơn vị liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Vụ KHTC, Vụ Đào tạo, Vụ TCCB;

- Trường CĐNDL&DV HP (đề thực hiện);

- Lưu: VT, VP (THTT) NTS (15).

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác