2055/TB-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

THÔNG BÁO Thể lệ cuộc thi sáng tác tranh với chủ đề "Phòng chống HIV/AIDS cho thanh niên''

1. Mục đích

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền; nâng cao nhận thức kiến thức nhằm thay đổi hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS, giảm tỷ lệ nhiệm HIV/AIDS và tác hại của đại dịch HIV/AIDS đối với thanh niên;

- Thông qua cuộc thi lựa chọn những tác phẩm nghệ thuật có chất lượng cao làm sản phẩm truyền thống trong xã hội giúp mọi tầng lớp nhân dân đặc biệt là thanh niên hiểu về HIV/AIDS và cách phòng chống HIV/AIDS có hiệu quả.

2. Nội dung cuộc thi

Tác phẩm phải đảm bảo vệ chủ đề cuộc thi, phong phú về chất liệu hình thức thể hiện và có chất lượng cao, thể hiện được nội dung cơ bản sau: Các đường lây nhiễm của HIV/AIDS.

Chống kỳ thị và phân biệt đối xử, để mọi người nhận ra người có HIV vẫn có thể sống tốt, sống tích cực và có ích cho bản thân, gia đình và xã hội.

Các dịch vụ tư vấn, xét nghiệm tự nguyện nhằm nâng cao nhận thức của thanh niên về đại dịch HIV/AIDS đồng thời có các biện pháp do tự bảo vệ bản thân trước đại dịch thế kỷ này.

3. Đối tượng tham gia

Mọi công dân Việt Nam (kể cả người nước ngoài hiện đang sinh sống và làm tiệc tại Việt Nam), các họa sỹ chuyên nghiệp và không chuyên trong cả nước, không phân biệt giới tính, dân tộc, tuổi tác đều có thể tham gia dự thi.

4. Hình thức thể hiện, quy cách  trình bày

- Tác phẩm được thể hiện trên khổ giấy kích thước 54cm x 79cm.

- Không hạn chế về màu sắc và hình thức thể hiện.

- Mỗi tác giả được gửi một hoặc nhiều tác phẩm dự thi

- Mặt trước tác phẩm không ký tên, mặt sau, bên phải, góc dưới ghi rõ họ và tên, năm sinh, nghề nghiệp, địa chỉ, số điện thoại của tác giả.

5. Điều kiện và trách nhiệm của tác giả tham gia cuộc thi

5.1. Điều kiện

- Tác phẩm tham gia dự thi là tác phẩm mới nhất, chưa gửi tham gia các cuộc thi nào khác và chưa được phổ biến dưới bất cứ hình thức nào.

Việc sử dụng một phần hay toàn bộ tư liệu của một hoặc nhiều người khác đưa vào tác phẩm dự thi phải được chủ sở hữu quyền tác giả của tư liệu đó đồng ý và ký vào văn bản gọi kèm theo tác phẩm dự thi.

- Tác phẩm tham gia dự thi không trả lại.

5.2. Trách nhiệm của tác giả

- Bản quyền tác phẩm thuộc tác giả, tác giả chịu trách nhiệm về quyền tác giả, các quyền liên quan theo quy định của pháp luật và thực hiện nghiêm túc Thể lệ cuộc thi. Ban tổ chức sẽ thu hồi giải thưởng khi có phát hiện vi phạm quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của luật sở hữu trí tuệ.

Việc nộp tác phẩm tham gia dự thi khẳng định tác giả chấp thuận thể lệ cuộc thi và chuyển giao quyền sở hữu quyền tác giả cho Ban Tổ chức cuộc thi.

6. Cơ cấu giải thưởng

Bao gồm các giải sau:

- Giải A: 01 giải trị giá 10.000.000đ (Mười triệu đồng)

- Giải B: 05 giải trị giá mỗi giải 7000.000đ (Bảy triệu đồng)

- Giải C: 08 giải trị giá mỗi giải 5.000.000đ (Năm triệu đồng)

- Giải khuyến khích: 18 giải trị giá mỗi giải 3.000.000đ (Ba triệu đồng)

7. Một số quy định chung

7.1. Tuyển chọn và xét giải

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập Ban Giám khảo cuộc thi gồm đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Hội Mỹ thuật Việt Nam, và các họa sĩ có tên tuổi, đại diện Ban chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, đại diện Ban quản lý dự án phòng chống HIV/AIDS cho thanh niên Tổng cục Dân số Kế hoạch hoá gia đình, Bộ Y tế

- Căn cứ kết quả chấm thi của Ban Giám khảo, Ban Tổ chức sẽ trao các giải thưởng theo quy định tại mục 6 của Thể lệ này.

7.2. Sử dụng tác phẩm

Ban tổ chức được quyền sử dụng các tác phẩm để phục vụ cho công tác tuyên truyền dưới mọi hình thức trên phạm vi toàn quốc.

7.3. Thời hạn và nơi nhận tác phẩm dự thi

Nhận tác phẩm dự thi từ tháng 17 tháng 6 đến 29 tháng 10 năm 2010 (tác giả ở xa căn cứ theo dấu bưu điện nơi gửi). Bên ngoài phong bì gửi tác phẩm dự thi ghi rõ: Bài dự thi sáng tác tranh với chủ đề "Phòng, chống HIV/AIDS cho thanh niên".

- Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: Ban chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, 51 Ngô Quyền, Hà Nội.

Điện thoại liên hệ: 04.9438231 xin số 212

- Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về sự mất mát, hư hỏng, thất lạc trong quá trình vận chuyển tác phẩm dự thi qua bưu điện

8. Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức tổng kết và trao giải thưởng cho các tác giả có tác phẩm đoạt giải vào tháng 11/2010.

Ban Tổ chức cuộc thi mong nhận được sự quan tâm của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Hội Văn học nghệ thuật các tỉnh, thành phố, các tổ chức, đoàn thể, các trường văn hoá nghệ thuật, các tác giả trong cả nước để cuộc thi trở thành phong trào sôi nổi, rộng rãi, sáng tác được nhiều tác phẩm có giá trị phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền phòng chống đại dịch

HIV/AIDS./.

 

Nơi nhận:

-Bộ trưởng (để b/c).

-Tổng cục DS-KHHGĐ

- Dự án phòng chống HIV/AIDS cho thanh niên

- Trung ương Đoàn TNCSHCM

- Sở SVHTTDL, Trung tâm VHTT 64 tỉnh, thành phố

- Hội VHNT các tỉnh, thành phố

- Các Trường đại học, cao đẳng và các trường VHNT

- Các hội chuyên ngành

- Các hoạ sỹ

- Cơ quan thông tin báo chí

- Lưu VT, VPBCĐDS.TN (500b)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác