206 /TB-VP

TLBT, Phó CVP Nguyễn Quốc Quỳ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với lãnh đạo Trung tâm Hỗ trợ sáng tác về Dự án đầu tư xây dựng cải tạo Nhà sáng tác Tam Đảo

Ngày 20 tháng 4 năm 2012, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã có buổi làm việc với lãnh đạo Trung tâm Hỗ trợ sáng tác về việc triển khai Dự án đầu tư xây dựng cải tạo Nhà sáng tác Tam Đảo. Cùng dự họp có lãnh đạo Vụ Kế hoạch, Tài chính và Văn phòng Bộ.

Sau khi nghe báo cáo, đề xuất kiến nghị của lãnh đạo Trung tâm Hỗ trợ sáng tác và Vụ Kế hoạch, Tài chính về tình hình triển khai Dự án, ý kiến của các thành viên dự họp, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh kết luận:

1) Đồng ý kết thúc giai đoạn 1 của Dự án, hoàn thành nhà B và đưa vào sử dụng có hiệu quả từ tháng 01 năm 2011. Giao Trung tâm Hỗ trợ sáng tác phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính thực hiện thanh quyết toán theo đúng quy định khối lượng xây lắp khoảng 04 tỷ đồng, trong đó số vốn đã cấp là 2,9 tỷ đồng, số vốn còn thiếu là 1,1 tỷ đồng được giải quyết cấp nốt trong năm 2012.

2) Đồng ý để Trung tâm Hỗ trợ sáng tác (chủ đầu tư) được tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của Dự án trong năm 2012, thi công cải tạo, xây dựng nhà A (cải tạo nhà 3 tầng hiện có và xây mới nhà 5 tầng hợp khối với nhà cũ). Tổng số vốn cấp cho giai đoạn 2 của Dự án là 13,9 tỷ đồng. Chủ đầu tư phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính xây dựng lại tổng mức đầu tư giai đoạn 2 để triển khai thực hiện.

3) Đồng ý thông báo vốn năm 2012 cho Dự án với giá trị 07 tỷ đồng, trong đó gồm 1,1 tỷ đồng thanh toán giai đoạn 1 và 5,9 tỷ đồng để triển khai giai đoạn 2 của Dự án.

4) Giao Trung tâm Hỗ trợ sáng tác phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính rà soát giải quyết việc mua máy điều hòa nhiệt độ tại Nhà sáng tác Nha Trang.

Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để Trung tâm Hỗ trợ sáng tác và các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng;

- Các Thứ trưởng;

- Vụ KHTC;

- Trung tâm Hỗ trợ sáng tác;

- Lưu: VT, VP (THTT), NQQ.12.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác