2078/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v cho phép Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam đón tiếp nhạc trưởng, nghệ sĩ nước ngoài và tổ chức chương trình hoà nhạc đặt vé trước số 72

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 5 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về việc quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại ban hành theo Quvết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thề thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam đón tiếp nhạc trưởng Lê Phi Phi và nghệ sỹ piano Guigla Katsarava (Quốc tịch Pháp) vào tổ chức chương trình hòa nhạc đặt vé trước số 72 (subscription concert vol.72).
Thời gian tập luyện và biểu diễn: từ ngày 13 đến ngày 20 tháng 8 năm 2014
Thời gian biểu diễn: 19 và 20 tháng 8 năm 2014 tại Nhà hát lớn Hà Nội
Điều 2. Về kinh phí:
- Các nhà tài trợ chi tiền vé máy bay và khách sạn cho nhạc trưởng và nghệ sỹ nêu trên.
- Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam chịu chi phí in ấn, quảng cáo, tổ chức tập luyện, thuê nhà hát; thù lao, đi lại cho nhạc trưởng và nghệ sỹ; tiền tập luyện, biểu diễn và phục vụ chương trình cho các cán bộ, diễn viên; lễ tân, đón tiếp và các chi phi tổ chức chương trình khác, trích từ nguồn ngân sách của Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch cấp cho Dàn nhạc.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận;
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, HTQT, PTHM (9),
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác