2091/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận Dự án tu bổ di tích chùa Tam Bửu, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang   
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 1135/TTr- SVHTTDL ngày 02 tháng 6 năm 2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang đề nghị thoả thuận Dự án tu bổ di tích chùa Tam Bửu thuộc Khu di tích căm thù tại xã Ba Chúc (nơi ghi lại tội ác man rợ của bọn lính Pôn Pốt - Iêng Xary tàn sát hàng ngàn người dân vô tội từ ngày 18 đến ngày 30 tháng 4 năm 1978), thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang (kèm hồ sơ). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
Thỏa thuận Dự án tu bổ di tích chùa Tam Bửu gồm các nội dung: Tu bổ Chánh điện (gồm các công trình Bát Quái, vỏ Ca, Chánh Điện, Hậu tổ), nhà Mộc hương - nhà Khói, nhà Khách đường; xây mới hội trường, nhà làm viêcfy thư viện, cổng chính, hàng rào, cột cờ.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý các vấn đề sau:
- Đối với Chánh điện: Các công trình Vỏ Ca, Chánh Điện, Hậu tổ, tu bổ theo nguyên tắc bảo tồn tối đa các thành phần kiến trúc còn khả năng sử dụng; phần mái Chánh điện và Hậu tổ tu bổ theo phương án được đề xuất (thay hệ kèo bê tông cốt thép bằng kèo gỗ, ngói tôn bằng ngói âm dương). Phục hồi các chi tiết trang trí bằng bê tông trên vòm cửa, bổ sung bản vẽ chi tiết các trang trí trên mái.
-Làm rõ chức năng của các công trình hội trường, nhà làm việc, thư viện và chỉ trình Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép thực hiện khi có ý kiến thống nhất của cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo của tỉnh.
- Bổ sung phương án bảo vệ các hiện vật có giá trị trong quá trình thi công.
- Sử dụng ngói âm dương + ngói tiểu để lợp mái các công trình.
- Theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18 tháng 9 năm 2012 quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, việc tu bổ, tôn tạo di tích cần lập thành dự án. Trong đó, cần lưu ý đối với phần bản vẽ: Đánh giá đầy đủ tình trạng kỹ thuật của các công trình tại bản vẽ hiện trạng; bố sung bản vẽ phạm vi khoanh vùng bảo vệ 1 và 2 của di tích, phương án phòng cháy và chữa cháy, phòng chống mối mọt. Bổ sung ảnh màu hiện trạng các công trình.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang phối hợp với đơn vị tư vấn chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ, lấy ý kiến của chính quyền và nhân dân tại địa phương nơi có di tích về phương án tu bổ, tôn tạo trước khi triển khai các bước tiếp theo theo quy định pháp luật hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, VHN.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác