2097 /TB-BVHTTDL

CHÁNH VĂN PHÒNG Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

THÔNG BÁO Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại cuộc họp triển khai thực hiện Đề án Tổ chức kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2010) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2010)

Ngày 18 tháng 6 năm 2010, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã chủ trì cuộc họp với các đơn vị thuộc Bộ về triển khai thực hiện Quyết định số 820/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tổ chức kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2010) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2010). Tham dự họp có đại diện các đơn vị: Cục Nghệ thuật biểu diễn; Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; Cục Điện ảnh; Vụ Kế hoạch Tài chính; Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam; Hãng phim Tài liệu, Khoa học Trung ương; Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam và Văn phòng Bộ. Sau khi nghe các ý kiến phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng kết luận:

Để các nhiệm vụ của Bộ được phân công tại Đề án Tổ chức kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2010) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2010) đạt chất lượng, hiệu quả cao, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Giao Văn phòng Bộ:

- Soạn thảo văn bản của Bộ đề nghị các thành viên Ban Tổ chức chủ động triển khai các nhiệm vụ được phân công tại Đề án;

- Là đầu mối phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ Bộ được phân công tại Đề án;

-  Soạn thảo kịch bản chương trình điều hành của Thứ trưởng Lê Tiến Thọ tại Lễ kỷ niệm;

-  Ký kết các hợp đồng với Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình về việc tổ chức Lễ kỷ niệm.

-  Tổ chức các cuộc họp Ban Tổ chức cấp nhà nước, dự kiến 2 buổi họp:

+ Họp rà soát các nhiệm vụ của các Ban, Bộ, ngành được phân công thực hiện, sau đó Sơ duyệt chương trình nghệ thuật 30 phút tại Lễ kỷ niệm.

Thời gian dự kiến:  Ngày 05/8/2010 (Thứ Năm)

+ Họp Ban Tổ chức và Tổng duyệt Lễ kỷ niệm

Thời gian dự kiến: Ngày 31/8/2010 (Thứ Ba).

- Soạn thảo văn bản của Bộ yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ và Ngành văn hóa, thể thao và du lịch các tỉnh - thành tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động, văn hóa, nghệ thuật... kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

- Phối hợp với các Cục, Vụ chức năng đề xuất thành lập Hội đồng duyệt kịch bản chương trình nghệ thuật và kịch bản cầu truyền hình trực tiếp chào mừng Kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9;

2. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn:

- Chủ trì xây dựng kịch bản chương trình biểu diễn nghệ thuật (30 phút) tại Lễ kỷ niệm; chỉ đạo Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam, Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam tham gia tập luyện, biểu diễn.

- Chỉ đạo Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam xây dựng kịch bản chương trình nghệ thuật phục vụ buổi tiệc chiêu đãi tối 01 tháng 9 tại Phủ Chủ tịch;

- Phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện Cầu Truyền hình trực tiếp chào mừng Kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9;

3. Giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm:

- Thiết kế ma két, trang trí sân khấu Hội trường Trung tâm Hội nghị quốc gia;

- Trang trí bên ngoài Hội trường Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình;

4. Giao Cục Điện ảnh:

- Chỉ đạo Hãng phim Tài liệu khoa học Trung ương phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn xây dựng kịch bản phim chiếu minh hoạ của chương trình biểu diễn văn nghệ (30 phút) tại Lễ kỷ niệm;

- Chỉ đạo Hãng phim Tài liệu khoa học Trung ương xây dựng dự trù kinh phí phục hồi những tư liệu cũ trong kho của Hãng phim để phục vụ các lễ kỷ niệm lớn của đất nước. Bản dự trù kinh phí gửi Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch Tài chính xem xét, báo cáo Bộ trưởng.

5. Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính: Hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp, thẩm định dự toán kinh phí của các đơn vị thuộc Bộ được phân công tại Đề án gửi cơ quan có thẩm quyền.

Các đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công, báo cáo lãnh đạo Bộ kết quả thực hiện trước ngày 10 tháng 7 năm 2010./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Bộ;

- Các Cục: NTBD, ĐA, MTNATL;

- Vụ KHTC;

- Hãng phim TLKHTW;

- HVÂNQG Việt Nam;

- Lưu: VT, VP (THTT),TKV 15.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác