209/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Số: 209/TB-BVHTTDL ngày 23 tháng 01 năm 2014 Kết luận của Thứ trưởng Vương Duy Biên Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Liên hoan Múa quốc tế lần thứ I - 2014

Ngày 13 tháng 01 năm 2014, tại trụ sở Cục Nghệ thuật biểu diễn, Thứ  trưởng Vương Duy Biên - Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan Múa quốc tế lần thứ I - 2014 (sau đây gọi tắt là Liên hoan) đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Liên hoan. Dự họp có các thành viên Ban Chỉ đạo (đại diện lãnh đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Hợp tác quốc tế, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên-Huế) cùng các thành viên Ban Tổ chức.

Sau khi nghe báo cáo của Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan và ý kiến của các thành viên dự họp, Thứ trưởng Vương Duy Biên kết luận:

1. Hoan nghênh Ban Tổ chức và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế đã khẩn trương chuẩn bị Liên hoan, đây là sự kiện văn hóa nghệ thuật quốc tế quan trọng tổ chức vào dịp Festival Huế.

2. Để Liên hoan được tổ chức chu đáo, hiệu quả, an toàn và tiết kiệm, Ban Tổ chức và các cơ quan, đơn vị liên quan cần tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau:

2.1. Về chuẩn bị nội dung, yêu cầu Ban Tổ chức:

- Rà soát, thống nhất nội dung giữa Đề án, Quy chế Tổ chức, Quy chế xét giải và khen thưởng, chương trình tổng thể của Liên hoan báo cáo lãnh đạo Bộ.

- Thành lập các Tiểu ban và triển khai nhiệm vụ cụ thể theo sự phân công của trưởng Ban Tổ chức.

- Xây dựng kịch bản chương trình Khai mạc, Bế mạc, kịch bản truyền hình trình Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định trong tháng 02 năm 2014.

- Cục Hợp tác quốc tế phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn tiếp tục triển khai mời các đoàn Múa quốc tế tham gia Liên hoan.

- Thời gian tổ chức Liên hoan từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 4 năm 2014,  tại Trung tâm Văn hóa và Thông tin Tỉnh Thừa Thiên Huế.

2.2. Về cơ sở vật chất, kỹ thuật, hậu cần phục vụ Liên hoan:

- Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế khảo sát chi tiết: địa điểm, sân khấu, thiết bị, kỹ thuật âm thanh, ánh sáng; nơi ăn nghỉ của nghệ sĩ quốc tế và Việt Nam, đại biểu, khách mời; trang trí khánh tiết cho chương trình Khai mạc và Bế mạc, băng rôn quảng cáo tại các điểm đón tiếp, tổ chức Liên hoan.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế bố trí địa điểm biểu diễn và công tác tuyên truyền quảng cáo tại địa phương.

- Ban Tổ chức sớm xây dựng hồ sơ tài trợ, tổ chức các hoạt động vận động tài trợ để huy động nguồn lực xã hội hóa tham gia các hoạt động trong khuôn khổ của Liên hoan; có kế hoạch đi biểu diễn phục vụ nhân dân tại các địa bàn trong tỉnh Thừa Thiên Huế và các tỉnh lân cận.

2.3. Về công tác mời, đón tiếp đại biểu:

- Văn phòng Bộ phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế lập danh sách, gửi giấy mời các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

- Cục Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ dự kiến danh sách mời khách quốc tế (phần do Ban Tổ chức đài thọ), các Ban, Bộ, ngành Trung ương liên quan, khách quốc tế (phần do Ban Tổ chức đài thọ), các đơn vị liên quan thuộc Bộ và các  đại biểu, khách mời khác trình Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định.

- Đề nghị UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chủ động mời, đón tiếp khách quốc tế do tỉnh Thừa Thiên Huế đài thọ; chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan bố trí xe đưa đón đại biểu tham dự Khai mạc, Bế mạc Liên hoan.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh lập danh sách và báo cáo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thành phần khách mời là lãnh đạo của Tỉnh, các Sở, Ban,  ngành và khách mời khác của Tỉnh.

- Ban Tổ chức tổ chức tuyển chọn, tập huấn đội ngũ tình nguyện viên tham gia phục vụ Liên hoan.

2.4. Về công tác tuyên truyền:

- Yêu cầu Cục Nghệ thuật biểu diễn:

+ Sớm hoàn thiện bộ nhận diện, nội dung tuyên truyền cho Liên hoan;

+ Dự thảo thông cáo báo chí và phối hợp với Văn phòng Bộ để tổ chức các cuộc họp báo tuyên truyền cho Liên hoan theo kế hoạch.

+ Dự thảo công văn của Bộ gửi Đài truyền hình Việt Nam (VTV Huế) đề nghị tổ chức truyền hình trực tiếp Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc và công tác tuyên truyền, quảng bá cho Liên hoan.

- Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên-Huế:

+ Chủ trì, phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn tổ chức các hoạt động tuyên truyền trực quan trong địa bàn Tỉnh.

+ Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Thừa Thiên Huế và các cơ quan thông tấn, báo chí đóng trên địa bàn Tỉnh tham gia tuyên truyền trước, trong và sau Liên hoan.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Thứ trưởng Vương Duy Biên (để báo cáo);

- Thành viên Ban Chỉ đạo, BTC LHMQT;

- Hội NS Múa Việt Nam;

- Cục Nghệ thuật biểu diễn;

- Giám đốc Sở VHTTDL Thừa Thiên Huế;

- Lưu: VT, VP, CNTBD, NHH (12).

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác