2103/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Linh Ứng, huyện Từ Liêm, Hà Nội.

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được công văn số 7/17/VHTTDL-QLDS ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đề nghị thoả thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Linh ứng, xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo nói trên (hạng mục tu bổ Tam bảo). Tuy nhiên, cần lưu ý chỉnh sửa một số vấn đề sau:

- Hạng mục Tam bảo đề xuất thay mới khá nhiều cấu kiện kiến trúc, do đó khi triển khai thiết kế bản vẽ thi công cần đánh giá và phân tích kỹ lưỡng lại tình trạng kỹ thuật, nguyên nhân dẫn đến hư hỏng để đề xuất phương án cụ thể nhằm giữ lại tối đa các cấu kiện cũ.

- Cần lấy ý kiến nhân dân, chính quyền địa phương và nhà chùa về việc nâng nền tòa Tam bảo.

- Không làm mới nhà khách, Tam quan và tượng Phật bà, giữ nguyên hiện trạng sân vườn và các cây cổ thụ. Nghiên cứu xắp xếp lại khu vực nhà Tăng để làm nhà khách nếu thực sự thấy cần thiết.

- Các hạng mục nhà Tổ, nhà Mẫu, nhà Tăng tự ý xây dựng là trái với Luật di sản văn hóa, đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần có biện pháp quản lý thật chặt chẽ hơn nữa, đồng thời cần có phương án xử lý để các hạng mục nói trên không lấn át di tích gốc.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chỉ đạo chủ đầu tư hướng dẫn đơn vị tư vấn thiết kế chỉnh sửa, hoàn thiện Dự án và phê duyệt theo quy định hiện hành; giao Cục Di sản văn hóa thỏa thuận thiết kế bản vẽ thi công của Dự án./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, DSVH, NAD.7.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác