2104/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc thoả thuận Báo cáo KTKT phục dựng, tôn tạo đền Hóa (hạng mục Hậu Cung). Xã Lê lợi, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhận được công văn số 541/SVHTTDL –TĐCT ngày 26 tháng 5 năm 2011 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hải Dương đề nghị thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật phục dựng, tôn tạo di tích đền Hóa (hạng mục Hậu Cung), xã Lê Lợi, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Sau khi xem xét, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Thoả thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật nói trên với nội dung phục dựng, tôn tạo Hậu Cung đền Hóa. Tuy nhiên, cần lưu ý chỉnh sửa một số vấn đề:

- Các chi tiết chạm khắc kiến trúc cần phải dựa trên các tư liệu bản vẽ và ảnh chụp trước đây (khi tu bổ năm 2008) để thực hiện cho đúng.

- Nội dung chữ Hán trên câu đối, cửa võng cần phải được nghiên cứu một cách cụ thể và phải có ý kiến của cơ quan chuyên môn.

- Trong quá trình thi công không được làm ảnh hưởng đến các công trình kiến trúc còn lại và các hoạt động sinh hoạt tín ngưỡng tại di tích.

- Bổ sung phương án phòng cháy, chữa cháy cho toàn bộ di tích.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hải Dương hướng dẫn Chủ đầu tư chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế chỉnh sửa, hoàn thiện Báo cáo kinh tế kỹ thuật để phê duyệt theo quy định hiện hành và có phương án tuyên truyền nội dung phục hồi, tôn tạo nói trên trước khi thực hiện, đồng thời, cử cán bộ chuyên môn theo dõi giám sát trong quá trình thi công nhằm đạt kết quả tốt./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, DSVH, NAD.6.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác