2111/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn tại cuộc họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch vùng đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VI, Hậu Giang - 2014

Ngày 27 tháng 5 năm 2014, tại thành phố Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn - Trưởng Ban Chỉ đạo đã chủ trì Cuộc họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch vùng đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VI, Hậu Giang - 2014. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Ngày hội.
Sau khi nghe Quyền Cục trưởng Cục Công tác phía Nam báo cáo dự thảo kế hoạch tổ chức, Kịch bản tổng thể Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VI, Hậu Giang - 2014 (Ngày hội) và nghe ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn kết luận như sau:
1) Tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào Khmer Nam bộ là một trong những hoạt động định kỳ của Bộ, nhằm góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ, tạo sự đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Cần chọn lọc nét đặc trưng tiêu biểu, phải do nghệ nhân, nghệ sỹ là người Khmer Nam bộ thực hiện, có sự tham gia của các chức sắc tôn giáo, tăng cường các hoạt động giao lưu.
2) Để tổ chức Ngày hội thiết thực, phù hợp, thực sự là Ngày hội của đồng bào Khmer Nam Bộ tạo không khí tươi vui, phấn khởi, thể hiện nét đẹp của văn hóa truyền thống, đoàn kết một lòng giúp đỡ nhau tiến bộ, hướng về biển đảo, góp phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, đề nghị Ban Tổ chức:
- Tiếp thu các ý kiến góp ý, điều chỉnh Kế hoạch tổ chức Ngày hội phù hợp báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, chuẩn bị họp Ban Chỉ đạo Ngày hội lần 2  tại Hậu Giang vào đầu tháng 8/2014.
- Rà soát tiết giảm quy mô, lồng ghép hoạt động, điều chỉnh nội dung của Ngày hội phù hợp với tình hình thực tế theo Kế hoạch tổng thể số 46/KH-BVHTTDL ngày 19/5/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Nghiên cứu chủ đề của Ngày hội là: “Đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ đoàn kết hướng về biển đảo Tổ quốc”
- Thời gian tổ chức Ngày hội thống nhất tuần cuối tháng 11/2014, điều chỉnh thời gian tổ chức khoảng 3 ngày.
- Thực hành tiết kiệm giảm, rút bớt một số hoạt động trùng lặp: không tổ chức Liên hoan tuyên truyền và thi giới thiệu sách; cân nhắc nội dung thiết thực, khác biệt nếu tổ chức Hội thảo Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cộng đồng của người Khmer Nam bộ thời kỳ hội nhập phát triển”; cân nhắc việc tổ chức Trại trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa và du lịch vì đã có triển lãm, hội chợ; các lễ hội truyền thống cần được tổ chức tại các không gian phù hợp, có thể kết hợp với không gian triển lãm của địa phương, thu hút được sự quan tâm của nhân dân và khách du lịch; cân nhắc không tách riêng Lễ bế mạc, lồng ghép vào hoạt động phù hợp, thực hiện nghiêm chỉ đạo về tiết kiệm, chống lãng phí.
- Tăng cường công tác truyền thông, quảng bá trước, trong và sau Ngày hội, đẩy mạnh thông tin đối ngoại, bằng các thứ tiếng để thấy rõ chính sách của Đảng, Nhà nước với đồng bào Khmer Nam Bộ.
- Khẩn trương xây dựng dự thảo kịch bản chi tiết các hoạt động, thống nhất với các địa phương tham gia Ngày hội, chuẩn bị nguồn lực và các điều kiện cần thiết để tổ chức Ngày hội.
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Các Tổng cục, cục, vụ, đơn vị có liên quan;
- Cục Công tác phía Nam;
- UBND và Sở VHTTDL các tỉnh
tham dự Ngày hội;
- Lưu: VT, VP(THTT) NTS(35).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác