2115/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 2115/BVHTTDL-DSVH ngày 06 tháng 6 năm 2013 Về việc thực hiện cam kết với UNESCO nhất thể hóa quản lý khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội

Kính gửi:

- Bộ Quốc phòng,

- Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được chất vấn của Quốc Hội  Chu Sơn Hà – Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội, tại Giấy ghi chất vấn số 83/SYCV-KH5 ngày 31/5/2013, kèm theo Công văn số 18/BC-TTHN ngày 13/5/2013 của Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội đề nghị có ý kiến đối với vấn đề nhất thể hóa quản lý Di sản văn hóa thế giới khu Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long – Hà Nội. Về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội có diện tích 18,395 ha, bao gồm:

- Khu di tích khảo cổ học 18 Hoàng Diệu có diện tích 4.53ha: hiện do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ( đại diện là Trung tâm bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội) quản lý 3,23ha, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam quản lý 1,3 ha và toàn bộ các tài liệu, hiện vật.

- Khu di tích Thành cổ Hà Nội có diện tích 13,86ha: từ năm 1998 đến năm 2012, Bộ Quốc Phòng đã bàn giao cho Thành phố Hà Nội quản lý 9,14ha, diện tích Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chưa được tiếp nhận bàn giap là 4,72ha, gồm: Khu nhà khách Bộ Quốc Phòng (Trạm T66-51B Phan Đình Phùng); Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Khu biệt thự của hai gia đình cán bộ lão thành cách mạng.

Để đảm bảo giữ vững giá trị nổi bật toàn cầu và tính toàn vẹn của Di sản văn hóa thế giới khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để nghị Bộ Quốc phòng và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam nghiên cứu, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trong việc đẩy nhanh tiến độ bàn giao các tài liệu, hiện vật khảo cổ học thuộc Khu di tích khảo cổ học 18 Hoàng Diệu, các phần diện tích đất còn lại do Bộ Quốc phòng và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam quản lý cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, nhằm thực hiện nghiêm cam kết với UNESCO và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc thống nhất thể hóa quản lý khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị./.

 

Nơi nhận:

-Như trên (gửi kèm VB83/SYCV-KH5 và 18/BC-TTHN);

-Bộ trưởng ;

-Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên;

-Đại biểu QH Chu Sơn Hải;

-Lưu: VT, DSVH, NVC.12.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác