2116/BVHTTDL-VP

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc hoãn tổ chức "Ngày hội VHTTDL các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng lần thứ hai" tại Hà Nam

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân các tỉnh Hà Nam, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Vinh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương.

Tiếp nối thành công của Ngày hội văn hóa, thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng lần thứ nhất được tổ chức tại tỉnh Thái Bình năm 2008; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản trao quyền đăng cai Ngày hội văn hóa, thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng lần thứ hai năm 2010 cho tỉnh Hà Nam trên cơ sở có sự đồng thuận của các tỉnh thành phố trong khu vực.

Sau khi cân nhắc và trao đổi với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo: Hoãn tổ chức Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng lần thứ hai năm 2010 tại tỉnh Hà Nam với các lý do sau:

1. Khối lượng các nhiệm vụ của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Ngành văn hoá, thể thao và du lịch triển khai trong 06 tháng cuối năm 2010 còn rất lớn.

2. Theo kế hoạch, thời gian tổ chức Ngày hội gần sát với thời gian tổ chức Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội dẫn đến khó đảm bảo chất lượng và nội dung của Ngày hội nếu tổ chức trong khoảng thời gian này.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng biết, ủng hộ và chỉ đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng điều chỉnh Kế hoạch công tác 06 tháng cuối năm.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để báo);

- Các Thứ trưởng (để báo);

- UBND tỉnh Hà Nam (để biết)

-Các Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố

đồng bằng sông Hồng;

- Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan;

-Lưu VT, VP (PHTT), VVD (40).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác