2116/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc đón đoàn làm phim Medien Kontor (Đức) vào Việt Nam thực hiện chương trình giới thiệu vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÓN ĐOÀN LÀM PHIM MEDIEN KONTOR (ĐỨC) VÀO VIỆT NAM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIỚI THIỆU VƯỜN QUỐC GIA PHONG NHA KẺ BÀNG

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/ NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/ NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL  ngày 27/10/2008 của Bộ trưởng Bộ  Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Giao Cục Hợp tác quốc tế chủ trì đón và tổ chức hướng dẫn đoàn làm phim thuộc Hãng truyền hình Medien Kontor (Đức) vào Việt Nam thực hiện chương trình quảng bá vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng và dự án hợp tác của Đức với Việt Nam.

Thời gian: Ngày 15/07- 10/08/2009

Địa điểm: Hà Nội, Quảng Bình, Quảng Trị.

Về kinh phí: Mọi chi phí do phía đoàn chịu toàn bộ

Điều 2.  Cục Hợp tác quốc tế thực hiện hướng dẫn mọi thủ tục, mọi vật liệu ghi hình, ghi tiếng chỉ được xuất khỏi Việt Nam sau khi được các cơ quan chức năng xem xét và cho phép.

Điều 3. Chánh văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác