2116/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn tại cuộc họp về phối hợp triển khai một số nhiệm vụ về phát triển du lịch thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 10 tháng 6 năm 2014, tại thành phố Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Hồ Anh Tuấn đã chủ trì cuộc họp về phối hợp triển khai một số nhiệm vụ về phát triển du lịch thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự cuộc họp về phía Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có đại diện Tổng cục Du lịch, Cục Công tác phía Nam; Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam; về phía Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố - Nguyễn Thị Hồng, lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Du lịch thành phố Hồ Chí Minh.
Sau khi nghe lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh báo cáo về hoạt động du lịch trên địa bàn 5 tháng đầu năm 2014, công tác triển khai một số giải pháp cấp bách để thu hút khách quốc tế và kích cầu du lịch nội địa trên địa bàn và ý kiến của các đại biểu dự họp, Thứ trưởng kết luận:
1) Đánh giá cao sự chỉ đạo kịp thời, sâu sát của lãnh đạo Thành phố, sự chủ động sáng tạo của Ngành du lịch, sự đồng hành của doanh nghiệp du lịch ứng phó trước những tác động của tình hình Biển Đông đến du lịch.
2) Để kịp thời triển khai một số giải pháp, hành động cụ thể, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Thành phố quan tâm chỉ đạo:
- Có Kế hoạch cụ thể triển khai trên địa bàn thành phố kết luận của Phó Thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo nhà nước về du lịch tại Thông báo số 227/TB-VPCP ngày 05/6/2014 của Văn phòng Chính phủ.
- Chủ động tham gia Kế hoạch số 1836/KH-BCĐNNDL ngày 06/5/2014 của Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch về chỉ đạo phối hợp triển khai một số giải pháp cấp bách về thông tin, xúc tiến du lịch tại một số thị trường trọng điểm để thu hút khách du lịch.
- Chỉ đạo thực hiện quyết liệt và áp dụng các biện pháp cụ thể, đồng bộ, hiệu quả để tạo chuyển biến cơ bản trong công tác quản lý môi trường, bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch, chuẩn bị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 4/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
3) Về triển khai một số giải pháp thu hút khách du lịch do tình hình căng thẳng tại Biển Đông theo đề xuất của Thành phố:
- Ủng hộ Thành phố đăng cai tổ chức Hội nghị “Chính sách du lịch cho sự phát triển trong tương lai ở Châu Á - Thái Bình Dương” của Hiệp hội Du lịch Châu Á - Thái Bình Dương (APTA)  lần thứ 20. Giao Tổng cục Du lịch, Cục Hợp tác quốc tế phối hợp hỗ trợ  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh về chuyên môn, thủ tục.
- Về việc tổ chức mời, đón một số đoàn Famtrip, Presstrip nước ngoài dành cho các doanh nghiệp lữ hành, báo chí nước ngoài từ các thị trường trọng điểm và tiềm năng đến chứng kiến, thông tin về sự an toàn, thân thiện, hấp dẫn của du lịch TP.Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Thành phố kết nối với một số tỉnh/thành có liên quan để tăng hiệu quả của chương trình.
- Thống nhất việc tăng cường đẩy mạnh kích cầu nội địa, đề nghị Thành phố hỗ trợ, tạo điều kiện cho Hiệp hội Du lịch thành phố Hồ Chí Minh và các doanh nghiệp tham gia chương trình kích cầu du lịch nội địa.
- Về tổ chức Roadshow, tham gia các hội chợ thường niên tại các thị trường trọng điểm và tiềm năng, đề nghị Thành phố tham gia cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để nâng tầm quảng bá mang tính quốc gia, giao Tổng cục Du lịch tổng hợp kế hoạch, khả năng tham dự của các địa phương, rà soát các Đề án thuộc Chương trình hành động quốc gia về du lịch năm 2014 và Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia năm 2014, ưu tiên các nhiệm vụ cấp bách, xây dựng Chương trình cụ thể trong 6 tháng cuối năm 2014, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, đề nghị các địa phương phối hợp trước ngày 15/7/2014.
- Giao Tổng cục Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh rà soát Kế hoạch tổ chức Hôi chợ ITE HCMC 2014, điều chỉnh phù hợp với tình hình mới của du lịch Việt Nam; huy động nguồn lực, sự tham gia của các địa phương, doanh nghiệp du lịch trên toàn quốc và các đối tác quốc tế, báo cáo lãnh đạo Bộ trước 15/7/2014.
 - Ủng hộ việc tăng cường tổ chức tốt các hoạt động, sự kiện du lịch trên địa bàn thành phố trong 6 tháng cuối năm 2014 nhằm tạo hiệu ứng quảng bá, thu hút khách quốc tế đến Thành phố.
 - Các đề nghị về chính sách thị thực đề nghị Thành phố có văn bản, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh quan tâm, phối hợp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện đạt kết quả./.
 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- UBND TP Hồ Chí Minh (để phối hợp);
- Các đơn vị: TCDL, Cục HTQT, Vụ KHTC;
- Sở VHTTDL TP Hồ Chí Minh;
- Hiệp hội Du lịch Việt Nam;
- Hiệp hội Du lịch TP Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, VP(THTT) NTS(15).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác