2117/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Dự án quốc gia “Phát triển du lịch bền vững tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng”

Ngày 13 tháng 6 năm 2014, tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn - Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án Phát triển du lịch bền vững tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Dự án quốc gia “Phát triển du lịch bền vững tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng”. Tham dự cuộc họp có thành viên Ban Chỉ đạo đại diện Ban Quản lý dự án quốc gia “Phát triển du lịch bền vững tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng” các địa phương (PIU): Cao Bằng, Bắc Kạn, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, lãnh đạo, đại diện các đơn vị thuộc Bộ: Vụ Kế hoạch, Tài chính, Tổng cục Du lịch, Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc và cán bộ Ban Quản lý dự án quốc gia “Phát triển du lịch bền vững tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng” (Ban Quản lý dự án quốc gia PCU).
Sau khi nghe Giám đốc Ban Quản lý dự án quốc gia báo cáo tình hình triển khai Dự án và ý kiến của các thành viên dự họp, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn- Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án kết luận:
1) Ban Quản lý dự án quốc gia và Ban Quản lý dự án các địa phương đã nỗ lực triển khai dự án, tuy nhiên tiến độ giải ngân của Dự án còn chậm so với Kế hoạch, Dự án Nghiên cứu khả thi và Hiệp định vay.
2) Để khắc phục những hạn chế, giải quyết khó khăn, vướng mắc thúc đẩy tiến độ thực hiện, đóng Dự án theo quy định, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu:
a) Vụ Kế hoạch, Tài chính:
- Tổng rà soát toàn bộ quy trình thực hiện, đóng dự án theo quy định tại Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và các văn bản có liên quan.
- Khẩn trương hoàn thành báo cáo kết thúc dự án trình Bộ xem xét trao đổi với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ABD) báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Đề xuất kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và quy định của nhà tài trợ trong quản lý chương trình, dự án của PCU, PIU.
- Chủ trì, phối hợp với PCU làm việc với ADB Thái Lan, ADB Hà Nội, Bộ Tài chính và Kho bạc Nhà nước trước 15/7/2014 nhằm tìm giải pháp giải ngân dứt điểm phần ngân sách còn lại của Dự án, dự thảo văn bản đề nghị ADB tạo điều kiện, thủ tục giải ngân Dự án (nếu cần thiết)
b) Ban Quản lý dự án quốc gia (PCU):
- Khẩn trương báo cáo về các thủ tục gia hạn thời gian đóng dự án.
- Tổng rà soát toàn bộ dự án, phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính hoàn thành báo cáo kết thúc Dự án theo quy định.
- Hướng dẫn, đề xuất kế hoạch tổng thể khai thác, phát huy hiệu quả các Dự án tại các địa phương đúng quy định của pháp luật, tránh lãng phí, sử dụng không hiệu quả, báo cáo Ban Chỉ đạo trước 30/8/2014.
c) Đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh thụ hưởng Dự án, các PIU
- Kiểm tra, giám sát, đôn đốc các ban thực hiện dự án tỉnh trong việc nghiệm thu, thanh toán, quyết toán các công trình và hoàn thành các thủ tục liên quan đến việc đóng dự án tại tỉnh theo đúng quy định của pháp luật
- Xem xét tiếp tục cấp vốn đối ứng cho các hoạt động chưa được quyết toán cũng như để duy trì một bộ phận của các PIU nhằm phối kết hợp với PCU hoàn thành các thủ tục liên quan đến việc đóng Dự án.
- Xây dựng và triển khai kế hoạch quản lý, sử dụng phát huy hiệu quả của dự án tại địa phương.
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trao đổi với Uỷ ban nhân dân các tỉnh thụ hưởng Dự án và thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);                   
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Các Bộ: KHĐT, TC, NHNN Việt Nam;
- UBND các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế;
- Các đơn vị: TCDL, Cục HTQT, Vụ KHTC;
- BQL DAMKMR;
- PIU các địa phương;
- Lưu: VT, VP(THTT) NTS(27).

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác