2118/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên về công tác du lịch

Ngày 17 tháng 6 năm 2014, tại Thái Nguyên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Hồ Anh Tuấn đã làm việc với Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên - Ma Thị Nguyệt về thực trạng và phát triển du lịch trên địa bàn. Cùng dự buổi làm việc, về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có đại diện lãnh đạo: Tổng cục Du lịch, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch; về phía tỉnh Thái Nguyên có đại diện lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên.
Sau khi nghe Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên báo cáo về thực trạng, giải pháp du lịch trên địa bàn, phát biểu của Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và ý kiến của các thành viên dự họp, Thứ trưởng kết luận:
1) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận sự nỗ lực của tỉnh Thái Nguyên trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, khai thác tiềm năng du lịch, tổ chức sự kiện để quảng bá, phát triển du lịch. Tuy nhiên, việc phát triển du lịch còn chưa phát huy có hiệu quả và bền vững, tiềm năng, lợi thế, đóng góp có trách nhiệm và khẳng định vị thế một trong những địa bàn trọng điểm về du lịch vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ theo Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
2) Việc triển khai thực hiện kết luận của Lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại các cuộc làm việc với Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên từ năm 2010 đến nay, cơ bản đã, đang được triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt được những kết quả nhất định, tuy nhiên còn một số việc triển khai chậm, chưa có kết quả. Yêu cầu các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ khẩn trương rà soát, triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ đã được Bộ trưởng giao tại các Thông báo kết luận số 2651/TB-BVHTTDL ngày 02/8/2010; số 3325/TB-BVHTTDL ngày 26/9/2012, số 2833/TB-BVHTTDL ngày 01/8/2013 gửi kết quả thực hiện về Văn phòng Bộ để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng trước ngày 30/7/2014.
3) Để phát huy tiềm năng, lợi thế, phát triển bền vững du lịch Thái Nguyên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch luôn quan tâm, ủng hộ và đề nghị tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo các Sở, ngành chức năng:
a) Sớm lập quy hoạch du lịch Khu du lịch hồ Núi Cốc thành khu du lịch quốc gia theo Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; xây dựng và phát triển Khu du lịch Hồ Núi Cốc trở thành khu du lịch quốc gia. Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính hướng dẫn địa phương xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch vùng Hồ Núi Cốc và Tổng cục Du lịch hướng dẫn các thủ tục báo cáo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, công nhận Khu du lịch Hồ Núi Cốc là Khu du lịch quốc gia.
b) Tiếp tục triển khai Đề án Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của Trà Thái Nguyên, chuẩn bị tổ chức Festival Trà quốc tế 2015 tại Thái Nguyên. Giao các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên thực hiện các Đề án góp phần quảng bá hình ảnh quốc gia.
c) Quan tâm hơn nữa và có giải pháp phù hợp gắn phát triển du lịch với bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hoá, đặc biệt với đồng bào các dân tộc thiểu số, lưu ý đảm bảo vấn đề sinh thái, môi trường với sự tham gia và mang lại lợi ích trực tiếp cho cộng đồng các dân tộc trên địa bàn. Tập trung đầu tư phát triển du lịch tại Khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, liên kết với Bắc Kạn, Tuyên Quang trong bảo tồn, phát huy giá trị khu di tích.
d) Có kế hoạch đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực du lịch, đặc biệt chú trọng nhân lực du lịch cộng đồng, phát triển bền vững.
e) Chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp quản lý môi trường, bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch, chuẩn bị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 4/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
4) Về các đề xuất, kiến nghị của Tỉnh:
a) Ủng hộ tỉnh Thái Nguyên đăng cai Chương trình du lịch Qua những miền di sản Việt Bắc lần thứ VI năm 2014. Giao các đơn vị thuộc Bộ: Cục Nghệ thuật biểu diễn, Nhà hát Ca, Múa, Nhạc dân gian Việt Bắc hỗ trợ các điều kiện tổ chức chương trình Khai mạc; Tổng cục Du lịch hỗ trợ chuyên môn tổ chức Hội thảo, quảng bá thu hút khách du lịch tham dự sự kiện.
 b) Về hỗ trợ hạ tầng du lịch sinh thái nghỉ dưỡng gắn với văn hóa Trà Thái Nguyên và du lịch hệ thống các di tích Quốc gia đặc biệt ATK - Định Hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận, đề nghị Tỉnh chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có đề xuất dự án cụ thể gửi Vụ Kế hoạch, Tài chính nghiên cứu, đề xuất báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư cân đối, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên quan tâm, phối hợp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện đạt kết quả./.
 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- UBND tỉnh Thái Nguyên;
- TCDL, Vụ KHTC;
- Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, VP(THTT), NTS.15.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác