2131/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại cuộc họp về Dự án phát triển trưng bày và hoạt động văn hóa sông nước của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 23 tháng 6 năm 2011, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã chủ trì cuộc họp về Dự án phát triển trưng bày và hoạt động văn hóa sông nước tại không gian phía bờ sông Cầu và Công viên sông Cầu của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Dự án phát triển trưng bày và hoạt động văn hóa sông nước). Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo: Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục Di sản văn hóa, Văn phòng Bộ, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Sau khi nghe lãnh đạo Bảo tàng báo cáo về Dự án, ý kiến của các đại biểu dự họp, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh kết luận:

Đồng ý chủ trương giao Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam xây dựng Dự án phát triển trưng bày và hoạt động văn hóa sông nước. Hoan nghênh UBND tỉnh Thái Nguyên đã quan tâm ủng hộ việc giao đất khu vực phía bờ sông Cầu và Công viên sông Cầu tại thành phố Thái Nguyên cho Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam để xây dựng Dự án.

Giao Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam:

- Tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Thái Nguyên, UBND thành phố Thái Nguyên để xác định rõ việc giao đất, quyền quản lý sử dụng Công viên sông Cầu; lấy ý kiến của các chuyên gia để thống nhất với địa phương về việc xây dựng, sử dụng bờ và mặt nước sông Cầu.

- Nghiên cứu xác định rõ các nội dung và phương thức thực hiện Dự án theo định hướng Bảo tàng là chủ đầu tư và liên kết xã hội hóa nhằm giảm ngân sách đầu tư của Nhà nước trong tình hình hiện nay. Dự trù vốn đầu tư thực hiện Dự án đảm bảo hiệu quả tiết kiệm.

Giao Cục Di sản văn hóa hướng dẫn Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam nghiên cứu nội dung trưng bày, sưu tầm hiện vật và đào tạo nguồn nhân lực quản lý, phát huy công năng các công trình khi hoàn thành.

Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính hướng dẫn Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam xây dựng Dự án, trình lãnh đạo Bộ phê duyệt trong năm 2011 để năm 2012 triển khai thực hiện.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam và các đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);

- Các đơn vị liên quan thuộc Bộ;

- Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam;

- Lưu: VT, VP (THTT), NQQ.15.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác