2132 /TB-BVHTTDL

TLBT, Phó CVP Nguyễn Quốc Quỳ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại cuộc họp về Dự án Cơ sở 2 Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 28 tháng 6 năm 2011, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã chủ trì cuộc họp về Dự án cơ sở 2 Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh, phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo: Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Đào tạo, Văn phòng Bộ, Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi nghe Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh báo cáo về Dự án Cơ sở 2 của Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh, ý kiến của các đại biểu dự họp, Bộ trưởng kết luận:

Đồng ý chủ trương xây dựng Dự án Cơ sở 2 Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh tại phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh. Giao Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư Dự án, tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp để xây dựng lại Dự án theo đúng quy định, báo cáo lãnh đạo Bộ.

Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có văn bản đề nghị UBND thành phố Hồ Chí Minh cấp cho Nhạc viện khoảng 15ha đất (ít nhất là 10ha) để xây dựng cơ sở 2 đáp ứng mục tiêu đào tạo những năm tới của Nhạc viện.

Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh cần làm rõ tầm nhìn về vai trò, vị trí, mục tiêu của Nhạc viện trong đào tạo nghệ thuật âm nhạc phục vụ  nhu cầu tại thành phố Hồ Chí Minh, khu vực phía Nam và trên cả nước đến năm 2030 - 2050 để xác định đầu tư phù hợp. Phải nghiên cứu xây dựng Dự án đảm bảo các công năng với các hạng mục: Khu làm việc của cán bộ, giảng viên các khoa, phòng, viện, lớp học, phòng hòa nhạc, giáo dục thể chất, ký túc xá sinh viên, dịch vụ, khuôn viên, giao thông nội bộ… Đồng thời đảm bảo xây dựng Cơ sở 2 trở thành một công trình đào tạo văn hóa có kiến trúc đẹp, độc đáo, góp phần làm đẹp thành phố Hồ Chí Minh.

Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính hướng dẫn Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh xây dựng Dự án Cơ sở 2. Khi xây dựng dự toán nguồn vốn đầu tư dự án ngoài vốn ngân sách cần nghiên cứu giải pháp tìm gọi nguồn vốn xã hội hóa.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);

- Các đơn vị liên quan thuộc Bộ;

- Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh;

- Lưu: VT, VP (THTT), NQQ.15.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác