2144/TB-BVHTTDL

TLBT,Phó CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Bình

Ngày 19 tháng 6 năm 2012, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Hoàng Tuấn Anh đã có buổi làm việc với Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình - Trần Cẩm Tú về một số đề xuất, kiến nghị trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch của Tỉnh. Cùng dự, về phía tỉnh Thái Bình có Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Sinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Thị Hải và lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao, Cục Di sản văn hóa, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Văn hoá cơ sở, Vụ Kế hoạch, Tài chính và Văn phòng Bộ.

Sau khi nghe báo cáo và kiến nghị của Tỉnh về công tác văn hoá, thể thao và du lịch, ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Bộ trưởng kết luận:

1. Đánh giá cao những kết quả phát triển văn hoá, gia đình, thể dục thể thao và du lịch của tỉnh Thái Bình trong trong thời gian qua, đặc biệt là công tác quản lý nhà nước về di sản văn hoá, lễ hội và xây dựng đời sống văn hoá.

2. Để thực hiện tốt công tác quản lý, phát triển văn hoá, thể thao và du lịch, đề nghị Tỉnh quan tâm, chỉ đạo:

2.1. Xem xét, ban hành Nghị quyết về phát triển văn hoá, gia đình, thể dục thể thao và du lịch tỉnh Thái Bình đến năm 2020.

2.2. Tăng cường quản lý nhà nước về di sản văn hoá, lễ hội và đẩy mạnh công tác xã hội hoá trong các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch.

2.3. Tiếp tục đầu tư đào tạo vận động viên, xây dựng thiết chế thể thao, chuẩn bị cơ sở lưu trú, khách sạn và các điều kiện phục vụ Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014. Triển khai Đề án nâng cao tầm vóc và thể lực người Việt Nam giai đoạn 2011-2030.

2.4. Xác định thị trường du lịch nội địa là thị trường trọng điểm của du lịch Thái Bình. Tập trung đầu tư phát triển Khu du lịch sinh thái Cồn Vành là tâm điểm. Quan tâm xây dựng hạ tầng giao thông, khách sạn có chất lượng cao, trú trọng xây dựng khu vệ sinh đạt chuẩn tại các điểm du lịch; tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch; gắn kết du lịch văn hoá với sinh thái; đề xuất cơ chế thu hút đầu tư, khai thác tiềm năng, lợi thế của văn hoá, du lịch Thái Bình.

3. Về các đề nghị cụ thể của Tỉnh:

3.1. Thống nhất với Tỉnh việc đề nghị các Bộ, Ngành liên quan bố trí nguồn vốn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt xây dựng Nhà thi đấu đa năng phục vụ Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014. Đề nghị Tỉnh sớm trình Bộ xem xét, cho ý kiến về quy mô, công năng của Nhà thi đấu.

3.2. Đồng ý tỉnh Thái Bình đăng cai tổ chức một số môn thi đấu trong chương trình Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014. Giao Tổng cục Thể dục thể thao phối hợp với  Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thái Bình khảo sát, thống nhất các bộ môn thi đấu cụ thể.

3.3. Về việc xếp hạng di tích Chùa Keo là di tích quốc gia đặc biệt: Đề nghị Tỉnh sớm hoàn thiện hồ sơ để Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thẩm định, xét, trình Thủ tướng Chính phủ xếp hạng trong quý III năm 2012.

3.4. Về Khu lưu niệm Nguyễn Đức Cảnh: Đồng ý hỗ trợ kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá để bảo tồn, tôn tạo các hạng mục di tích gốc. Đề nghị Tỉnh giao cơ quan chuyên môn lập dự án bảo tồn, tôn tạo Khu lưu niệm với quy mô và kiến trúc phù hợp, đảm bảo tiết kiệm, phát huy được giá trị của Khu di tích. Tỉnh cần làm việc với các Bộ liên quan đề nghị hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho các hạng mục phụ trợ khác.

3.5. Về Khu lưu niệm Nhà bác học Lê Quý Đôn: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thái Bình làm việc với Cục Di sản văn hoá để xem xét, lập dự án tu bổ, tôn tạo nhằm phát huy giá trị Khu lưu niệm.

3.6. Về Khu di tích nhà Trần: Đề nghị Tỉnh sớm hoàn thiện Quy hoạch chi tiết bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích nhà Trần và các dự án thành phần gửi Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xem xét thẩm định về chuyên môn, làm căn cứ để bố trí kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá và đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu của Chính phủ.

3.7. Giao Cục Di sản văn hoá phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh hướng dẫn, giúp tỉnh Thái Bình sưu tầm bổ sung và trưng bày hiện vật tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (huyện Vũ Thư) nhằm phát huy giá trị di tích, gắn với cuộc vận động học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.  

3.8. Đồng ý đưa di tích đền thờ các Vua Trần tại xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà vào danh mục điểm du lịch quốc gia.

3.9. Đồng ý tiếp tục hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch Khu du lịch sinh thái Cồn Vành, huyện Tiền Hải. Đề nghị Tỉnh quan tâm phát triển thương hiệu, đề xuất cơ chế đặc biệt để thu hút đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch.

3.10. Về việc nâng cấp Nhà Văn hoá trung tâm của tỉnh: Đề nghị Tỉnh làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để đề nghị hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, cân đối ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác để thực hiện. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ xem xét hỗ trợ một phần thiết bị phục vụ cho hoạt động văn hoá theo quy định.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình, các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);

- UBND tỉnh Thái Bình;

- Sở VHTTDL tỉnh Thái Bình;

- Các đơn vị: Tổng cục TDTT, Tổng cục DL, Cục DSVH, Cục VHCS, Cục NTBD, Vụ KHTC, Bảo tàng HCM (để phối hợp thực hiện);

- Lưu: VT, VP (THTT), NHH. 25b.

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác