2157/BVHTTDL-MTNATL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v Mỹ thuật 30 năm thời kỳ đổi mới (1986-2016) tại Thành phố Hồ Chí Minh

Kính gửi:
                 - Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh;
                 - Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;
                - Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh.
 
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Triển lãm “Mở cửa” - Mỹ thuật 30 năm thời kỳ đổi mới (1986 - 2016) tại Hà Nội. Theo Kế hoạch, Triển lãm trưng bày tác phẩm của 52 nghệ sỹ tạo hình của Việt Nam có dấu ấn nghệ thuật trong 30 năm đổi mới; là dịp tổng kết, đánh giá thành tựu của mỹ thuật trong 30 năm qua từ năm 1986 đến năm 2016.
Từ ngày thống nhất, đặc biệt là giai đoạn đổi mới (1986 - 2016), Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ lớn nhất nước; đầu tàu dẫn dắt bước đi lên của cả vùng đất phía Nam. Với mỹ thuật, các họa sỹ, nhà điêu khắc Thành phố Hồ Chí Minh đã sớm bắt nhip vào công cuộc đổi mới, sáng tạo ra các tác phẩm mỹ thuật có giá trị, góp phần tạo nên diện mạo mói cho mỹ thuật Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.
Để giới thiệu tác phẩm đến đông đảo công chủng Thành phố Hồ Chí Minh, phát huy giá trị văn học nghệ thuật của 30 năm đổi mới, sau khi triển lãm tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Thành ủy, Ủy ban nhân dân, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm tổ chức Triển lãm “Mở cửa ” - Mỹ thuật 30 năm thời kỳ đổi mới (1986 - 2016) tại Thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến Quý 4 năm 2016.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hỗ trợ tổ chức tuyển chọn tác giả, tác phẩm trưng bày Triển lãm. Đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ địa điểm trưng bày, vận chuyển, tác phẩm, tổ chức khai mạc Triển lãm, tổ chức hội thảo.
Trân trọng./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, MTNATL. NĐB (5).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác