2164/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc Viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam dịch và xuất bản sách

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC VIỆN VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT VIỆT NAM DỊCH VÀ XUẤT BẢN SÁCH

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/ NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành theo Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hơp tác quốc tế và Viện trưởng Viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Vân Nam, Trung Quốc dịch sang tiếng Trung Quốc và xuất bản cuốn sách Tuyển tập các bài nghiên cứu về văn hóa Việt Nam của Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Chí Bền.

Điều 2. Về kinh phí:

- Viện Hàn lâm Khoa học Vân Nam Trung Quốc tài trợ kinh phí xuất bản sách - Viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam chịu chi phí cho việc dịch sách từ tiếng Việt Nam sang tiếng Trung Quốc (trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2009 của Viện)

Điều 3. Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam có trách nhiệm kiểm tra, thẩm quyết về nội dung cũng như bản dịch cuốn sách trước khi xuất bản.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hơp tác quốc tế, Viện trưởng Viện văn hóa Nghệ thuật Việt Nam có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác