2168/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thu thập thông tin về thu nhập, đời sống người được xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 
Thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 của Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang phối hợp xây dựng dự thảo Tờ trình, Nghị định về hỗ trợ đối với Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn.
Để có thông tin về thực trạng đời sống của nghệ nhân làm cơ sở hoàn thiện dự thảo Nghị định trình Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thu thập thông tin về thu nhập, đời sống của các cá nhân đề nghị xét tặng Nghệ nhân ưu tú (theo mẫu Phiếu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu) theo Danh sách nghệ nhân đã được Hội đồng cấp tỉnh gửi Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” lần thứ Nhất năm 2015.
Đề nghị các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi Phiếu khảo sát về Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 15 tháng 6 năm 2015./.
 
Nơi nhận:
- Như trên (kèm Phiếu khảo sát);
- TT. Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, PCQ.70.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác