2173//BVHTTDL-TCDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn “V/v tăng cường quản lý bảo đảm an toàn thực phẩm”

Kính gửi:

               - Sở Du lịch;
                - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố
 
Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Sở Du lịch, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố thực hiện những nội dung sau:
1. Chỉ đạo các công ty du lịch, các khu, điếm du lịch, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các nhà hàng phục vụ khách du lịch trên địa bàn tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của cán bộ nhân viên về sản xuất, sơ chế và tiêu dùng thực phẩm an toàn nhằm phòng ngừa ô nhiễm thực phẳm và các dịch bệnh lây truyền qua thực phẩm.
2. Tăng cường công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm, chỉ đạo các công ty du lịch chỉ đưa khách đến các nhà hàng, cơ sở ăn uống đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Các cơ sở kinh doanh ăn uống không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, thực phẩm quá hạn sử dụng, phẩm màu độc hại và chất phụ gia nằm ngoài danh mục cho phép của Bộ Y tế; đồng thời làm tốt việc vệ sinh trang thiết bị, dụng cụ sơ chế, địa điểm chế biến thức ăn phục vụ khách và vệ sinh cá nhân.
2. Phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra và yêu cầu các nhà hàng, khách sạn, cơ sở ăn uống thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn; giám sát, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; thiết lập và công bố công khai số điện thoại đường dây nóng để nhận, xử lý các tình huống phát sinh và hỗ trợ khi khách có yêu cầu.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Sở Du lịch, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- BT Nguyễn Ngọc Thiện (để báo cáo);
- Các thứ trưởng (để biết);
- Tổng cục Du lịch;
- Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ;
- Lưu: VT, TCDL,TT (80).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác