2182/TB-BVHTTDL

TLBT,Phó CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc với Tỉnh Quảng Nam về tổ chức kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Chủ tịch Hội đồng Nhà nướcVõ Chí Công (1912-2012); Liên hoan và Hội thi Hợp xướng quốc tế lần thứ II và Lễ hội Quảng Nam - Hành trình Di sản lần thứ V năm 2013

Ngày 20 tháng 6 năm 2012, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã có buổi làm việc với đồng chí Nguyễn Đức Hải, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam và đồng chí Lê Phước Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về tổ chức kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công (1912-2012); Liên hoan và Hội thi Hợp xướng quốc tế lần thứ II và Lễ hội Quảng Nam – Hành trình Di sản lần thứ V năm 2013. Cùng dự buổi làm việc, về phía Tỉnh có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Minh Cả và Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Về phía Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái, đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Vụ có liên quan, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam và Văn phòng.

Sau khi nghe Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch báo cáo tình hình triển khai các công việc và đề xuất, kiến nghị; ý kiến của đại biểu dự họp, Bộ trưởng kết luận:

1. Về kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công:

Thống nhất ý kiến góp ý của Tỉnh với dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công, cụ thể:

a. Về thời gian tổ chức các hoạt động:

- Lễ kỷ niệm, Lễ dâng hương (có trồng cây lưu niệm): vào ngày 07 tháng 8 năm 2012.

- Hội thảo khoa học “Đồng chí Võ Chí Công với Cách mạng Việt Nam và quê hương Quảng Nam”: vào ngày 06 tháng 8 năm 2012.

- Chương trình nghệ thuật chào mừng: vào tối ngày 06 tháng 8 năm 2012.

- Lễ đón nhận Bằng chứng nhận Di tích cấp quốc gia và Lễ khởi công tu sửa, nâng cấp Khu lưu niệm cố Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công: vào sáng ngày 06 tháng 8 năm 2012.

b. Về trưng bày các hình ảnh, tài liệu về cố Chủ tịch nước Võ Chí Công tại Hội trường tổ chức Lễ kỷ niệm: Giao Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam cung cấp hình ảnh, tư liệu. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng Nam đảm nhận trưng bày. Cục Di sản văn hoá tham mưu Lãnh đạo Bộ chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể.

c. Về lập danh sách đại biểu dự Lễ kỷ niệm, Lễ dâng hương: Đề nghị Tỉnh chủ động lập danh sách các đại biểu (ngoài các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương); phối hợp chặt chẽ với cơ quan được giao chủ trì lập danh sách và phát hành giấy mời (dự kiến Văn phòng Trung ương Đảng hoặc Văn phòng Chủ tịch nước).

d. Về các bài phát biểu Tỉnh đảm nhận tại Lễ kỷ niệm: thống nhất có 01 bài phát biểu của lãnh đạo Tỉnh và 01 bài phát biểu của lão thành cách mạng tỉnh Quảng Nam. Tỉnh chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương để thẩm định theo quy định.

đ. Về dự án tu sửa, nâng cấp Nhà lưu niệm cố Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công: Thực hiện theo đúng chỉ đạo Thông báo kết luận số 94-TB/TW ngày 30/5/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công (07/8/1912-07/8/2012). Đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam lập các thủ tục và phê duyệt dự án theo đúng quy định. Bộ sẽ xem xét, có ý kiến thoả thuận trình cơ quan có thẩm quyền.

e. Về công nhận Di tích cấp quốc gia đối với Di tích Nhà lưu niệm cố Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công: Trên cơ sở văn bản thỏa thuận của Bộ về lập hồ sơ di tích trên, đề nghị tỉnh Quảng Nam khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục gửi Cục Di sản Văn hóa thẩm định, trình Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định trước dịp kỷ niệm.

2. Về Liên hoan và Hội thi Hợp xướng quốc tế lần thứ II và Lễ hội Quảng Nam – Hành trình Di sản lần thứ V năm 2013

a. Thống nhất đồng tổ chức các sự kiện văn hoá này tại Quảng Nam năm 2013. Đề nghị Tỉnh Quảng Nam thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và có văn bản đề nghị chính thức, Bộ sẽ xem xét cử người tham gia.

b. Một số nội dung cụ thể:

- Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp thực hiện chương trình khai mạc, bế mạc; thực hiện sân khấu, âm thanh, ánh sáng phục vụ khai mạc và các chương trình liên quan tại Liên hoan và Hội thi Hợp xướng quốc tế lần thứ II, kết hợp Lễ hội Quảng Nam - Hành trình Di sản lần thứ V - 2013.

- Giao Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam dàn dựng chương trình biểu diễn chào mừng Liên hoan và Hội thi Hợp xướng quốc tế lần thứ II.

- Giao Cục Văn hoá cơ sở chủ trì, phối hợp tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng các dân tộc Việt Nam trong khuôn khổ Lễ hội Quảng Nam - Hành trình Di sản lần thứ V - 2013.

- Giao Tổng cục Thể dục thể thao nghiên cứu, tổ chức Giải Bóng chuyền bãi biển (nam, nữ) trong Hệ thống thi đấu thể thao thành tích cao năm 2013 tại Lễ hội Quảng Nam - Hành trình Di sản lần thứ V -2013.

- Giao Tổng cục Du lịch phối hợp, tổ chức nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch mới của Quảng Nam; tổ chức Hội thảo “Mối liên kết giữa di sản và du lịch - bài học từ Quảng Nam”, mời các địa phương sở hữu các di sản vật thể và phi vật thể đã được UNESCO công nhận tham gia. Kinh phí thực hiện từ nguồn Chương trình hành động quốc gia về du lịch.

- Giao các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị có liên quan thuộc Bộ theo chức năng, nhiệm vụ có kế hoạch hỗ trợ tỉnh Quảng Nam trong việc tổ chức các sự kiện văn hóa trên. Đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng Nam làm việc với các đơn vị để xác định cụ thể, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.                            

                                 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo);

- Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Quảng Nam;

- Các Thứ trưởng;

- Sở VHTTDL tỉnh Quảng Nam;

- Các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị liên quan;

- Lưu: VT, VP (THTT), VVD.30.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác