21/NTBD

Cục trưởng- Nguyễn Đăng Chương Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH - CỤC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN -

QUY CHẾ CHẤM GIẢI VÀ KHEN THƯỞNG Số: 21/NTBD ngày 15 tháng 01 năm 2014 Liên hoan Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ truyền thống - 2014

Hội đồng Nghệ thuật do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định thành lập. Thành viên Hội đồng là các nhạc sỹ, nghệ sỹ, nhà nghiên cứu, quản lý nghệ thuật có đạo đức tốt, có uy tín, tài năng nghệ thuật đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển nghệ thuật trong lĩnh vực biểu diễn âm nhạc truyền thống Việt Nam. Giúp việc cho Hội đồng Nghệ thuật là Tổ Thư ký.

I. Trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng Nghệ thuật và Tổ thư ký:

1. Trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng Nghệ thuật:

- Hội đồng nghệ thuật có trách nhiệm theo dõi quá trình Liên hoan, chấm điểm các chương trình, tiết mục theo các tiêu chí quy định tại Quy chế Tổ chức, Quy chế chấm giải và khen thưởng Liên hoan Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ truyền thống  bảo đảm tính khách quan và chính xác.

- Có trách nhiệm phát hiện các trường hợp vi phạm Quy chế Liên hoan về nội dung, hình thức thể hiện và chất lượng nghệ thuật của các chương trình, tiết mục trong quá trình Liên hoan để báo cáo Trưởng Ban Tổ chức xem xét trình Ban Chỉ đạo giải quyết.

- Báo cáo tổng kết, nhận định, đánh giá chất lượng chuyên môn của Liên hoan; Chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá trong Liên hoan; Đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nghệ thuật trong những Liên hoan tiếp theo.

2. Trách nhiệm của Tổ Thư ký:

Tổ Thư ký gồm 02 thành viên do Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn phân công, có trách nhiệm sau:

- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu liên quan đến nội dung các phiên họp; ghi biên bản, tổng hợp chính xác kết quả xét giải thưởng của Hội đồng báo cáo Chủ tịch hội đồng; có sự phối hợp chặt chẽ với thành viên Hội đồng nghệ thuật trong các hoạt động nhằm cung cấp các thông tin cần thiết có liên quan tới các thành viên hội đồng;

- Giúp Hội đồng nghệ thuật phát hiện các trường hợp vi phạm Quy chế Liên hoan của các chương trình, tiết mục để báo cáo Trưởng Ban Tổ chức xem xét trình Ban Chỉ đạo giải quyết;

- Tuyệt đối giữ bí mật về kết quả đánh giá của Hội đồng nghệ thuật trong quá trình diễn ra Liên hoan.

 II. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng Nghệ thuật:

- Để đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng, Hội đồng Nghệ thuật đánh giá, thảo luận, bàn bạc dân chủ, xét giải thông qua hình thức chấm điểm độc lập bằng phiếu kín và giao kết quả cho Tổ Thư ký ngay sau khi kết thúc từng phiên họp.

- Điểm của thành viên Hội đồng Nghệ thuật nào cao hoặc thấp hơn 1,5 điểm so với điểm trung bình cộng của toàn Hội đồng, điểm số đó sẽ bị loại bỏ.

- Thành viên Hội đồng Nghệ thuật không được tiết lộ thông tin về kết quả chấm điểm dưới bất kỳ hình thức nào;

- Các thành viên Hội đồng Nghệ thuật phải có mặt đầy đủ, đúng giờ trong lễ khai mạc, những buổi biểu diễn của các tập thể, cá nhân tham dự Liên hoan và tổng kết trao giải thưởng. Thành viên Hội đồng nào vắng mặt hoặc đến chậm 1/4 thời gian diễn ra chương trình, tiết mục tham dự Liên hoan sẽ không được tham gia đánh giá, chấm điểm cho chương trình, tiết mục đó;

- Thành viên Hội đồng Nghệ thuật không được thẩm định, chấm điểm các chương trình, tiết mục mà mình là thành phần sáng tạo hoặc có quyền và lợi ích liên quan;

- Hội đồng Nghệ thuật không chấm điểm các trường hợp vi phạm Quy chế tổ chức Liên hoan Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ truyền thống - 2014.

III. Khung điểm xét giải tiêu chí đánh giá:

1. Khung điểm xét giải:

Hội đồng Nghệ thuật thống nhất đánh giá chất lượng nội dung chương trình thông qua hình thức chấm điểm theo thang điểm 10 (có số lẻ thập phân).

- Huy chương Vàng: Đạt từ 9,0 đến 10 điểm.

- Huy chương Bạc: Đạt từ 8,0 đến 8,9 điểm.

2. Tiêu chí chấm điểm:

Hội đồng Nghệ thuật xét giải thưởng theo những tiêu chí cụ thể sau:

2.1. Đối với Chương trình:

- Chương trình tham dự Liên hoan Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ truyền thống - 2014 phải có chủ đề, nội dung tư tưởng rõ ràng, mang đậm bản sắc văn hóa vùng, miền; ca ngợi vẻ đẹp quê hương đất nước, truyền thống yêu nước của con người Việt Nam trong sinh hoạt, lao động sản xuất, chiến đấu, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

- Chương trình được dàn dựng chuyên nghiệp, mang tính khái quát và truyền cảm cao; có sự kết hợp hiệu quả và hài hòa giữa các tiết mục Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ truyền thống; có hình thức biểu diễn sáng tạo, hấp dẫn, phong cách mới lạ và độc đáo.

2.2 Đối với tiết mục Độc tấu nhạc cụ truyền thống.

Về kỹ thuật: Hội đồng nghệ thuật đánh giá chất lượng biểu diễn của tiết mục Độc tấu thông qua kỹ thuật, kỹ xảo của nghệ sỹ sử dụng nhạc cụ truyền thống; sự phối hợp chặt chẽ, chính xác hài hòa về âm sắc giữa nhạc cụ độc tấu và dàn nhạc đệm.

Về nghệ thuật: Hội đồng nghệ thuật đánh giá chất lượng nghệ thuật của tiết mục Độc tấu thông qua việc nghệ sỹ biểu diễn thể hiện phong cách sáng tác của tác giả, tác phẩm; bộc lộ rõ nét đặc trưng âm nhạc của từng vùng, miền; xử lý nội dung tác phẩm, làn điệu âm nhạc một cách sáng tạo, tinh tế; trình diễn truyền cảm, lôi cuốn, hấp dẫn chuyên nghiệp; hình thức thể hiện phong phú, đa dạng.

2.3. Đối với tiết mục Hoà tấu nhạc cụ truyền thống.

Về kỹ thuật: Hội đồng nghệ thuật đánh giá chất lượng biểu diễn của tiết mục Hoà tấu thông qua sự phối hợp chặt chẽ, chính xác hài hòa về âm sắc giữa các bộ nhạc cụ, nhạc cụ truyền thống; sự kết hợp một cách nhuần nhuyễn, nhịp nhàng và tinh tế trong việc điều tiết nhịp độ, sắc thái của dàn nhạc thông qua kỹ năng, trình độ diễn tấu của các nghệ sỹ biểu diễn trong dàn nhạc dân tộc.

Về nghệ thuật: Hội đồng nghệ thuật đánh giá chất lượng nghệ thuật của tiết mục Hoà tấu trong việc thể hiện rõ phong cách sáng tác của tác giả, tác phẩm; bộc lộ rõ nét đặc trưng âm nhạc của từng vùng, miền; xử lý nội dung tác phẩm, làn điệu âm nhạc một cách sáng tạo, tinh tế; trình diễn truyền cảm, lôi cuốn, hấp dẫn chuyên nghiệp của các nghệ sỹ biểu diễn trong dàn nhạc dân tộc.

VII. Giải thưởng:

Cơ cấu giải thưởng tại Liên hoan gồm:

- Huy chương Vàng, Huy chương Bạc cho chương trình gắn với các thành phần sáng tạo nên tổng thể chương trình.

- Huy chương Vàng, Huy chương Bạc cho tiết mục gắn với nhóm nghệ sỹ hoặc cá nhân nghệ sỹ biểu diễn.

Giải thưởng chương trình, tiết mục tham dự Liên hoan gồm giấy chứng nhận Huy chương kèm theo tiền thưởng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Số lượng giải thưởng chương trình không vượt quá 35% tổng số chương trình tham dự liên hoan. Trong đó, số lượng Huy chương Vàng không vượt quá 35% tổng số giải thưởng cho chương trình.

Số lượng giải thưởng cho tiết mục độc tấu và hòa tấu không vượt quá 35% tổng số tiết mục Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ truyền thống tham dự liên hoan. Trong đó, số lượng Huy chương Vàng không vượt quá 35% tổng số giải thưởng cho tiết mục.

- Căn cứ vào cơ cấu giải thưởng và kết quả đánh giá của Hội đồng Nghệ thuật, giải thưởng được lấy từ điểm số cao xuống thấp. Số lượng giải thưởng không nhất thiết phải đảm bảo đủ tỷ lệ 35% nếu chất lượng nghệ thuật của các Chương trình, tiết mục tham dự Liên hoan của các đơn vị nghệ thuật không đạt tiêu chí trong Quy chế này. Trong trường hợp Liên hoan có nhiều chương trình, tiết mục đạt chất lượng nghệ thuật cao, Ban Tổ chức sẽ báo cáo, xin ý kiến Ban Chỉ đạo điều chỉnh số lượng giải thưởng của Liên hoan.

- Ngoài các giải thưởng trên, Ban Tổ chức sẽ xem xét trao 01 giải thưởng xuất sắc cho nhạc s có nhiều tác phẩm được trình diễn hiệu quả, 01 giải thưởng cho chỉ huy dàn nhạc xuất sắc tại Liên hoan theo kết quả đánh giá của Hội đồng Nghệ thuật.

V. Tổ chức thực hiện:

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày được công bố. Việc sửa đổi, bổ sung chỉ thực hiện khi có sự đồng ý bằng văn bản của Ban Tổ chức và được phép của Ban Chỉ đạo.

Quy chế này được gửi đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tổng Cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Tổng cục xây dựng lực lượng Công an nhân dân; Đài Tiếng nói Việt Nam; Các đơn vị Nghệ thuật trong và ngoài công lập biểu diễn loại hình âm nhạc truyền thống; Các cơ sở đào tạo chuyên ngành biểu diễn âm nhạc truyền thống toàn quốc để biết và triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo);

- Thứ trưởng Vương Duy Biên (để báo cáo);

- Vụ Thi đua - Khen thưởng (để biết);

- Hội Nhạc sĩ Việt Nam (để phối hợp);

- Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố có đơn vị nghệ thuật tham gia Liên hoan;

- Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam;

- Tổng cục xây dựng lực lượng Công an nhân dân;

- Các Học viện Âm nhạc; Nhạc viện; Các cơ sở đào tạo chuyên ngành biểu diễn âm nhạc truyền thống toàn quốc;

- Các đơn vị nghệ thuật truyền thống chuyên nghiệp;

- Lưu: VT, PNT, TĐg.100.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác