21/TB - BTC

TL.BỘ TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG Tô Văn Động Theo BAN TỔ CHỨC MÍT TINH -

THÔNG BÁO Ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Trưởng Ban Tổ chức Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2010

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long tại cuộc họp rút kinh nghiệm buổi sơ duyệt Chương trình Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội ngày 02/10/2010. Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức Hoàng Tuấn Anh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1) Giao Thứ trưởng Lê Tiến Thọ, Phó trưởng Ban Tổ chức, Thường trực Tổng đạo diễn Chương trình Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội:

- Làm Tổng đạo diễn chương trình diễu hành nghệ thuật;

- Chỉ đạo chỉnh sửa, hoàn thiện kịch bản chương trình diễu hành nghệ thuật; chỉ đạo tập luyện, hợp luyện và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về chất lượng chương trình diễu hành nghệ thuật;

- Toàn quyền quyết định việc thay đổi, bổ sung nhân sự tham gia thực hiện chương trình, đảm bảo chương trình diễu hành nghệ thuật thật sự sâu sắc, sinh động, ấn tượng, mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc, là điểm nhấn trong chương trình diễu binh, diễu hành.

2) Giao đồng chí Vương Duy Biên, Phụ trách Cục Nghệ thuật biểu diễn:

- Xây dựng lịch tập luyện trước và sau ngày tổng duyệt, nêu rõ thời gian, địa điểm, quân số tham gia, đơn vị tham gia tập luyện; lập kế hoạch để lãnh đạo Bộ kiểm tra trang phục, đạo cụ, báo cáo Thứ trưởng Lê Tiến Thọ chỉ đạo vào ngày 04/10/2010;

- Chỉ đạo Tổ đạo diễn khẩn trương chỉnh sửa kịch bản chương trình theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội;

- Hoàn thiện kịch bản âm nhạc đã chỉnh sửa, báo cáo Thứ trưởng Lê Tiến Thọ vào cuối giờ chiều ngày 03/10/2010;

- Dự thảo văn bản của Bộ yêu cầu các Nhà hát thuộc Bộ khẩn trương cử người tham gia tập luyện theo kịch bản đã được phê duyệt; Thủ trưởng các đơn vị có người tham gia phải thường xuyên có mặt, trước giờ tập báo cáo quân số có mặt, xây dựng kế hoạch đảm bảo đủ quân số, thời gian, địa điểm để triển khai tập luyện;

- Lập biên bản đối với các trường hợp thiếu quân số, không đúng thời gian, địa điểm tập luyện theo quy định, báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định hình thức xử lý;

- Huy động lãnh đạo, cán bộ, công chức của Cục Nghệ thuật biểu diễn tham gia, phối hợp với Tổ đạo diễn, Nhà hát Ca, Múa, Nhạc nhẹ Việt Nam tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công, đảm bảo chất lượng cao nhất.

3) Tổ đạo diễn chương trình diễu hành nghệ thuật:

- Nghiêm túc chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung kịch bản, đảm bảo ngắn gọn, hoành tráng theo sự chỉ đạo của Tổng đạo diễn chương trình diễu hành Lê Tiến Thọ;

- Tổ chức các lực lượng tham gia tập luyện theo đúng kế hoạch;

- Phải có mặt đầy đủ trong các buổi tập luyện, tổng duyệt và biểu diễn;

- Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và Tổng đạo diễn về chất lượng chương trình diễu hành nghệ thuật.

4) Các đơn vị có nghệ sĩ và nhân viên tham gia:

- Huy động đầy đủ số người tham gia trong các buổi tập luyện, tổng duyệt và biểu diễn;

- Cử lãnh đạo trực tiếp quản lý nghệ sĩ và nhân viên tham gia;

- Chịu trách nhiệm bảo quản phục trang, đạo cụ, dụng cụ đã được cấp, không để mất, bẩn, rách… diễn xong nộp lại Ban Tổ chức.

Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức Hoàng Tuấn Anh yêu cầu Tổng đạo diễn và Tổ đạo diễn tích cực, khẩn trương tổ chức triển khai tập luyện theo kịch bản. Nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức xem xét, quyết định./.

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Lê Tiến Thọ;
- Cục Nghệ thuật biểu diễn;
- Các thành viên Tổ đạo diễn;
- Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan;
- Lưu: VT, VP (THTT), NVN .40.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác