2204/TB-BVHTTDL

TLBT, Phó CVP Đặng Thị Thu Hà Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn tại cuộc họp phân công các đơn vị thuộc Bộ triển khai Chỉ thị số 65/CT-BVHTTDL ngày 16/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc chấn chỉnh hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.

Ngày 29 tháng 6 năm 2012, tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn chủ trì cuộc họp phân công các đơn vị thuộc Bộ triển khai Chỉ thị số 65/CT-BVHTTDL ngày 16/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc chấn chỉnh hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (Chỉ thị số 65). Tham dự cuộc họp có lãnh đạo và đại diện các đơn vị: Cục Nghệ thuật biểu diễn, Thanh tra Bộ, Vụ Đào tạo, Vụ Pháp chế.

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu dự họp, Thứ trưởng kết luận:

1) Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn:

a) Chủ trì nghiên cứu đề xuất Đề án tổ chức cấp chứng chỉ hành nghề ca sỹ, người mẫu… phù hợp quy định, báo cáo Bộ trưởng trước 30/7/2012.

b) Khẩn trương xây dựng, hoàn thiện Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp và người mẫu; phát hành, lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu báo cáo lãnh đạo Bộ trước 15/7/2012.

c) Đề xuất thành lập và triển khai 3 Tổ công tác do 3 đồng chí lãnh đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn làm Tổ trưởng phối hợp với Thanh tra Bộ tiến hành kiểm tra công tác quản lý, chấp hành pháp luật về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại một số địa phương trọng điểm như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thái Nguyên, Thanh Hoá…vv  trước 30/8/2012.

d) Chủ trì, phối hợp với Vụ Đào tạo, Vụ Pháp chế xây dựng Kế hoạch tổ chức hàng năm lớp tập huấn, bồi dưỡng để quán triệt quy định của pháp luật về nghệ thuật biểu diễn và định hướng thẩm mỹ nghệ thuật đối với các công ty tổ chức biểu diễn, ca sỹ, người mẫu (đặc biệt chú trọng tới các đối tượng trẻ, hành nghề tự do, tăng cường đào tạo đội ngũ nghệ sỹ chuyên nghiệp), trước mắt lập Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng 5 tháng cuối năm 2012, năm 2013 và hướng dẫn các địa phương thực hiện (đặc biệt sau khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp và người mẫu; phát hành, lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và Bộ ban hành Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định) báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét trước 30/7/2012.

e) Thiết lập đường dây nóng và là đầu mối tiếp nhận thông tin vi phạm, có văn bản đề nghị các Sở văn hoá, thể thao và du lịch thiết lập đường dây nóng tại địa phương từ tháng 8/2012. Các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang sẽ được Sở VHTTDL gửi báo cáo về Cục Nghệ thuật biểu diễn cập nhật, tổng hợp sau đó hàng tháng gửi thông báo tới tất cả các địa phương, kết hợp với việc chỉ đạo, định hướng nghệ thuật để tránh các công ty tổ chức biểu diễn đi vòng giữa các địa phương. Đề nghị các cơ quan cấp phép nêu danh các công ty biểu diễn, ca sỹ, người mẫu đã vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

g) Liên hệ chuẩn bị tổ chức cuộc họp giữa lãnh đạo Bộ  với lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam thống nhất giải pháp phối hợp chấn chỉnh hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang trên các phương tiên thông tin đại chúng vào thời điểm phù hợp trong tháng 7/2012.

h) Có văn bản gửi Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành báo cáo việc triển khai Chỉ thị số 65 trước ngày 16/10/2012 và tổng hợp, báo cáo sơ kết 6 tháng thực hiện Chỉ thị số 65 trình lãnh đạo Bộ trước ngày 20/10/2012.

2) Giao Thanh tra Bộ:

a) Chủ trì, phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn, Vụ Pháp chế sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về quy định xử phạt hành chính trong hoạt động văn hoá theo hướng tăng chế tài xử phạt một số hành vi vi phạm, báo cáo lãnh đạo Bộ theo kế hoạch, lộ trình của Luật Xử phạt vi phạm hành chính.

b) Dự thảo văn bản của Bộ đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành thống kê các trường hợp vi phạm trong 3 năm gần đây gửi Thanh tra Bộ tổng hợp, đề xuất thành lập Đoàn kiểm tra tại các đơn vị, công ty, cá nhân có sai phạm hệ thống, báo cáo lãnh đạo Bộ trước 30/7/2012.

c) Nghiên cứu đề xuất chương trình, kế hoạch và tổ chức kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 65 tại Trung ương và đôn đốc các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chấn chỉnh hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.

d) Tổng hợp kết quả thực hiện Chỉ thị số 65, tình hình kiểm tra, xử lý của các địa phương trên toàn quốc, báo cáo lãnh đạo Bộ vào ngày 30 hàng tháng.

3) Giao Vụ Pháp chế:

a) Phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn và Vụ Đào tạo tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng hàng năm để quán triệt quy định của pháp luật về nghệ thuật biểu diễn và định hướng thẩm mỹ nghệ thuật đối với các công ty tổ chức biểu diễn, ca sỹ, người mẫu.

b) Phối hợp với Thanh tra Bộ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2010/NĐ-CP theo hướng tăng chế tài xử phạt một số hành vi vi phạm.

4) Giao Vụ Đào tạo:

a) Phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn và Vụ Pháp chế tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng hàng năm để quán triệt quy định của pháp luật về nghệ thuật biểu diễn và định hướng thẩm mỹ nghệ thuật đối với các công ty tổ chức biểu diễn, ca sỹ, người mẫu.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.     

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Sở VHTTDL các tỉnh/thành;

- Cục NTBD, Thanh tra (để thực hiện);

- Các nhà hát, đơn vị nghệ thuật thuộc Bộ;

- Các hội nghề nghiệp có liên quan;

- Các cơ quan liên quan;

-  Lưu: VT, VP(THTT), NTS(100).

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác