2218/BVHTTDL-HTQT

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v tổ chức Hội nghị 18 của Tiểu ban Văn hóa (SCC) thuộc Ủy ban Văn hóa-Thông tin ASEAN và Cuộc họp 6 của Mạng lưới hợp tác Văn hóa ASEAN+3 (APTCCN)

260517163905.pdf

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác