2218/TB-BVHTTDL

TL. BỘ TRƯỞNG KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG Đặng Thị Thu Hà Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

THÔNG BÁO Kết luận của Thứ trưởng Lê Tiến Thọ tại buổi làm việc với một số đơn vị liên quan thuộc Bộ về thực hiện “Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội”.

Ngày 25 tháng 6 năm 2010, tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Lê Tiến Thọ đã chủ trì cuộc họp với một số đơn vị liên quan thuộc Bộ về thực hiện “Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội”. Dự họp có đại diện Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 1000 năm Thăng Long; lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ: Tổng cục Thể dục thể thao, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Di sản văn hoá, Cục Văn hoá cơ sở, Cục Hợp tác Quốc tế, Cục Điện ảnh, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Ban Quản lý Làng Văn hoá, Du lịch các dân tộc Việt Nam, Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam và Văn phòng Bộ.

Sau khi nghe lãnh đạo Văn phòng Bộ và các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội và ý kiến của các đại biểu dự họp, Thứ trưởng kết luận:

1. Cục Nghệ thuật biểu diễn:

- Khẩn trương hoàn thiện kịch bản chương trình nghệ thuật kỷ niệm 65 năm cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2010), Quốc khánh 2/9 (2/9/1945-2/9/2010) và kịch bản diễu hành nghệ thuật kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội sáng ngày 10/10/2010, trình lãnh đạo Bộ trước ngày 30/6/2010.

2. Cục Hợp tác quốc tế:

- Chủ động liên hệ với các đơn vị thuộc Bộ được giao tổ chức hoạt động mang tính quốc tế để phối hợp triển khai thực hiện; tổ chức tốt Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hội chợ Triển lãm quốc tế EXPO Thượng Hải 2010 và các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội tại một số địa điểm ở nước ngoài.

- Chủ trì, phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí; dự thảo quyết định thành lập Ban Tổ chức và có văn bản đề nghị các đơn vị liên quan thuộc Bộ, thành phố Hà Nội, một số Ban, Bộ, ngành liên quan cử cán bộ tham gia thành viên Ban Tổ chức“Chương trình Lễ hội rồng”; dự thảo văn bản ghi nhớ, chủ động làm việc với Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Hà Nội, các đơn vị chức năng thuộc Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, thành phố Hà Nội để thống nhất nội dung công việc và triển khai chuẩn bị các điều kiện tổ chức “Chương trình Lễ hội rồng” theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 1000 năm Thăng Long.

3. Cục Điện ảnh:

- Báo cáo lãnh đạo Bộ công tác chuẩn bị tổ chức Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội 2010;

- Tiếp tục phối hợp với UBND thành phố Hà Nội, Văn phòng Ban Chỉ đạo 1000 năm Thăng Long theo dõi, kiểm duyệt, báo cáo lãnh đạo Bộ về chất lượng, tiến độ  các dự án phim phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.

- Chỉ đạo Hãng phim Tài liệu khoa học Trung ương tổ chức quay phim tư liệu hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội; chỉ đạo Hãng phim Hoạt hình Việt Nam xây dựng phim hoạt hình “Hào khí Thăng Long” đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 1000 năm Thăng Long.

4. Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm: Hoàn thiện ma két, trang trí khánh tiết Lễ kỷ niệm 65 năm cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2010) -  Quốc khánh 2/9 (2/9/1945-2/9/2010) và Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội sáng ngày 10/10/2010 (báo cáo lãnh đạo Bộ trong tháng 6 năm 2010).

5. Vụ Kế hoạch, Tài chính: Tiếp tục hướng dẫn thủ tục trình duyệt kinh phí và thông báo tới các đơn vị thuộc Bộ, các Tỉnh-Thành liên quan về tình hình tổng hợp, trình duyệt kinh phí.

6. Cục Văn hoá cơ sở:

- Có văn bản đôn đốc, nhắc nhở các tỉnh-thành phố trực thuộc Trung ương được giao nhiệm vụ trong Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long thực hiện nghiêm Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 10/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ và báo cáo kết quả về Bộ VHTTDL.

- Phối hợp với Cục Di sản văn hoá, Thanh tra Bộ và các đơn vị chức năng liên quan thuộc Bộ đôn đốc, kiểm tra các lễ hội, Festival và những hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch của các tỉnh-thành phố gắn với kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

7. Ban Quản lý Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam.

- Chủ động làm việc với Bộ Tài chính để đảm bảo kinh phí, đẩy nhanh tiến độ xây dựng Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam theo đúng kế hoạch đã đề ra.

- Chuẩn bị các điều kiện tổ chức hoạt động khai trương Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc Việt Nam theo Kịch bản đã được duyệt.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của Làng sau thời gian khai trương.

8.  Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam: Yêu cầu khẩn trương hoàn thiện Đề án, kịch bản chi tiết, dự toán kinh phí tổ chức Triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội Việt Nam và Thăng Long-Hà Nội trước ngày 29 tháng 6 năm 2010.

9. Văn phòng Bộ:

- Tăng cường đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ hoàn thiện đề án, kịch bản, báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; trong đó trọng tâm là chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 65 năm cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và  Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội sáng ngày 10/10/2010.

- Có văn bản đôn đốc tỉnh-thành phố hoàn thiện các thủ tục văn bản, dự toán kinh phí và báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định.

10. Các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị chức năng thuộc Bộ: rà soát nhiệm vụ được giao; hoàn thiện các thủ tục văn bản, dự toán kinh phí theo quy định trình lãnh đạo Bộ phê duyệt. Chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan để triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ. Báo cáo kịp thời những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để lãnh đạo Bộ chỉ đạo, giải quyết.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;

- Lãnh đạo Bộ (để b/c);

- UBND TP Hà Nội;

- Văn phòng BCĐ quốc gia 1000 năm TL;

- Sở VHTTDL Hà Nội;

- Các Tổng cục, Cục, Vụ liên quan;

- Lưu: VT, VP (THTT. 1), NHH. 40

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác