2222/TB-BVHTTDL

TLBT, Phó CVP Nguyễn Quốc Quỳ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Số: 2222/TB-BVHTTDL ngày 18 tháng 6 năm 2013 Kết luận của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang

Ngày 15 tháng 5 năm 2013, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải có buổi làm việc với đồng chí Hồ Việt Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về Đề án đăng cai Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018. Dự buổi làm việc, về phía Tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Lên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Về phía Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Tổng cục Thể dục, thể thao, Tổng cục Du lịch, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Di sản văn hóa, Vụ Kế hoạch, Tài chính và Văn phòng.

Sau khi nghe Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang báo cáo tình hình hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch thời gian qua và nội dung Đề án đăng cai Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 và đề xuất, kiến nghị của địa phương và ý kiến của các đại biểu dự họp, Thứ trưởng Lê Khánh Hải kết luận:

1.Ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm của Tỉnh đối với sự nghiệp phát triển văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch của địa phương trong những năm qua, đặc biệt là việc ưu tiên đầu tư phát triển các thiết chế văn hóa, thể thao nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần của nhân dân. Bên cạnh những kết quả đạt được, Tỉnh cần quan tâm hơn nữa đến việc đầu tư xây dựng các công trình văn hóa, thể thao trọng điểm có chất lượng, phát triển đời sống văn hóa vùng đồng bào dân tộc; bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

2. Về một số kiến nghị cụ thể của Tỉnh:

2.1.Về Đề án đăng cai Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII:

- Thống nhất chủ trương đăng cai Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII  năm 2018 của tỉnh An Giang gắn với việc kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng và các ngày lễ lớn của đất nước.

- Về đầu tư cơ sở vật chất phục vụ Đại hội: Đề nghị Tỉnh rà soát, xác định các môn thể thao dự kiến tổ chức để ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội, đặc biệt lưu ý việc quy hoạch, xây dựng các cơ sở lưu trú phục vụ các đối tượng tham dự Đại hội.

- Về nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương để tổ chức Đại hội: Đề nghị Tỉnh rà soát, xác định lại tổng mức kinh phí đề nghị Trung ương hỗ trợ theo hướng tiết kiệm, đẩy mạnh xã hội hóa nhằm tăng thêm nguồn lực đầu tư một số công trình phục vụ đại hội.

- Giao Tổng cục Thể dục thể thao phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang xây dựng lại Đề án báo cáo Lãnh đạo Bộ.

2.2.Về việc chọn An Giang là trọng điểm để đầu tư phát triển du lịch khu vực đồng bằng sông Cửu Long: Theo Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, An Giang-Đồng Tháp gắn với Tứ giác Long Xuyên và Vườn Quốc gia Tràm Chim được xác định là một trong các địa bàn trọng điểm du lịch, riêng An Giang có 2 điểm du lịch quốc gia Núi Sam và Cù Lao Ông Hổ. Đề nghị Tỉnh căn cứ trên cơ sở các nội dung của Quy hoạch rà soát, điều chỉnh hoặc xây dựng mới phù hợp, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện và thông tin để hỗ trợ các nhà đầu tư và kêu gọi đầu tư khai thác các khu, điểm du lịch đã được xác định trong quy hoạch, lưu ý phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng của địa phương, có sự gắn kết điểm du lịch của các tỉnh trong khu vực.

2.3.Về việc lập hồ sơ di sản văn hóa Óc Eo-Ba Thê trình UNESCO: Bộ đã giao Viện Văn hóa, Nghệ thuật Việt Nam xây dựng kế hoạch thực hiện, đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  phối hợp với Viện để xác định rõ các nhiệm vụ xây dựng Đề án, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.   

                     

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- UBND tỉnh An Giang;

- Sở VHTTDL An Giang;

- TC TDTT, TCDL, KHTC, DSVH;

- Lưu: VT, VP (THTT), TTH.10.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác