2224/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây dựng Khu lưu niệm đồng chí Lê Đức Thọ tại Tỉnh Nam Định

Kính gửi: Văn phòng Trung ương Đảng

Phúc đáp Công văn số 1054-CV/VPTW ngày 07 tháng 7 năm 2011 của Văn phòng Trung ương Đảng (kèm theo Công văn số 114-CV/TU ngày 24 tháng 6 nhìn 2011 của Tỉnh ủy Nam Định) đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho ý kiến về đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây dựng Khu lưu niệm đồng chí lê Đức Thọ tại Nam Định, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Thống nhất với đề nghị cửa Tỉnh ủy Nam Định về lập Dự án đầu tu cải tạo, nâng cấp và xây dựng Khu lưu niệm đồng chí Lê Đức Thọ tại Nam Định với các hạng mục sau: Xây dựng nhà tưởng niệm, Tôn tạo khu vực nhà cũ của chi họ đồng chí Lê Đức Thọ; Nâng cấp tuyến đường giao thông; Nâng cấp, xây dựng 01 trường học tại quê hương đồng chí Lê Đức Thọ.

Theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Công văn số 128-CV-TW ngày 16 tháng 9 năm 1998 và nguyên tắc tu bổ, tôn tạo di tích, thì việc tôn tạo khu vực nhà cũ cần có những tư liệu khoa học để phục hồi đúng hình dáng, chất liệu của công trình trước đây. Hạn chế việc san gạt thay đổi cảnh quan môi trường. Nhà tưởng niệm nên làm ngoài khu vực di tích gốc, có thể kết hợp làm nhà sinh hoạt văn hóa của thôn Dịch Lễ, nhưng cần tính toán về quy mô để không lấn át và phù họp với không gian chung của di tích gốc .

Trong thời gian qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trình các Bộ, ngành góp ý cho một số Dự án, như: Khu lưu niệm đồng chí Trường Chinh tại Nam Định, Khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Văn Cừ tại Bắc Ninh; Khu lưu niệm đồng chí Võ Văn Kiệt tại Vĩnh Long; Khu lưu niệm luật sư Nguyễn Hữu Thọ tại Long An…Vì vậy, đối với Dự án này cần có ý kiến của các Bộ, ngành trước khi trình Ban Bí thư.

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trân trọng có ý kiến để Văn phòng Trung ương Đảng tổng hợp báo cáo Ban Bí thư./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Thứ trưởng Lê Khánh Hải

-Lưu: VT, DSVH (02), LQV.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác