2239/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 2239/QĐ-BVHTTDL ngày 19 tháng 6 năm 2013 Về việc tổ chức triển lãm ảnh và thủ công mỹ nghệ Việt Nam tại Ác-hen-ti-na và Chi-lê

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Ác-hen-ti-na và Chi-lê tổ chức Triển lãm ảnh và thủ công mỹ nghệ Việt Nam tại Ác-hen-ti-na và Chi-lê nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

- Thời gian: 10 ngày trong tháng 9 năm 2013

- Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam có trách nhiệm xin cấp phép triển lãm ảnh theo quy định hiện hành.

- Sau khi kết thúc Triển lãm, Trung tâm tặng lại toàn bộ số ảnh triển lãm cho Đại sứ quán Việt Nam tại Ác-hen-ti-na và Chi-lê để làm tư liệu quảng bá và tuyên truyền cho Việt Nam

Điều 2. Về kinh phí:

- Phía Ác-hen-ti-na hỗ trợ địa điểm triển lãm tại nước bạn.

- Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam chịu toàn bộ chi phí chuẩn bị 02 bộ triển lãm, in ấn phẩm tuyên truyền, vé máy bay quốc tế khứ hồi trên hành trình quốc tế, phương tiện đi lại Ác-hen-ti-na và Chi-lê, ăn, ở, bảo hiểm, điện thoại, taxi sân bay, cước phí vận chuyển hiện vật cho đoàn triển lãm gồm 05 người trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2013 của Trung tâm.

Điều 3.Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm và Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng;
- Thứ trưởng Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, HTQT

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác