223/TB-VPCP HÀ NỘI,

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM Phạm Viết Muôn Theo Văn phòng Chính phủ -

THÔNG BÁO ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại phiên họp lần thứ nhất của Uỷ ban Quốc gia về ASEAN 2010

THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG PHẠM GIA KHIÊM TẠI PHIÊN HỌP LẦN THỨ NHẤT CỦA UỶ BAN QUỐC GIA VỀ ASEAN 2010

 

Ngày 08 tháng 7 năm 2009, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia về ASEAN 2010 (dưới đây viết tắt là UBQG về ASEAN 2010) đã chủ trì phiên họp lần thứ nhất của UBQG. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Ngoại giao và ý kiến các Bộ, cơ quan liên quan, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến kết luận như sau:

1. Năm 2010 là năm Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN theo cơ chế luân phiên. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ giới hạn trong phạm vi các nước ASEAN mà còn là Diễn đàn đối thoại trên nhiều lĩnh vực giữa ASEAN với nhiều nước lớn. Với tư cách là nước chủ nhà, chúng ta cần có quyết tâm cao nhất để hoàn thành trách nhiệm, bảo đảm thành công trên tất cả các mặt: nội dung, tuyên truyền; an ninh an toàn hội nghị... và quyết tâm đạt được hai mục tiêu chủ yếu: Một là, tăng cường củng cố đoàn kết ASEAN; hai là nâng cao vai trò và vị thế quốc tế của Việt Nam.

2. Do Quyết định thành lập UBQG về ASEAN 2010 (Quyết định số 824/QĐ-TTg ngày 16 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ) đã quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, lề lối làm việc của UBQG và các thành viên nên không cần thiết phải xây dựng Quy chế làm việc riêng nữa. UBQG làm việc theo quy định của Quyết định nêu trên và sự chỉ đạo trực tiếp thường xuyên của Chủ tịch UBQG và các văn bản thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBQG sau mỗi phiên họp định kỳ hoặc đột xuất.

3. Về một số công việc trước mắt cần triển khai ngay

Trong năm 2010, ta phải chuẩn bị tổ chức rất nhiều hội nghị (02 Hội nghị Cấp cao, 08 Hội nghị cấp Bộ trưởng các Hội đồng cộng đồng của ASEAN; nhiều hội nghị cấp Bộ trưởng chuyên ngành; các Hội nghị quan chức cao cấp và cấp chuyên viên; các hội nghị cấp cao với các bên đối thoại...). Trong khi năm 2010 lại là năm diễn ra nhiều hoạt động lớn khác của đất nước nên các thành viên của UBQG phải rất khẩn trương, sát sao với công việc chủ động triển khai ngay các công việc cần thiết sau đây:

a) Căn cứ Quyết định số 824/QĐ-TTg ngày 16 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ: Ngoại giao, Công an và Văn phòng Chính phủ thành lập ngay các tiểu ban: Nội dung, Lễ tân, Vật chất - Hậu cần, An ninh - Y tế và Văn hoá - Tuyên truyền. Mỗi tiểu ban do một đồng chí Thứ trưởng phụ trách dự thảo quyết định cần nêu rõ: thành phần tham gia, chức năng, nhiệm vụ cụ thể, cơ quan đầu mối, cơ quan phối hợp, nơi đặt bộ phận điều hành...), trình Chủ tịch UBQG xem xét, quyết định vào trung tuần tháng 8 năm 2009.

b) Bộ Công an sớm cử một đồng chí Thứ trưởng tham gia UBQG về ASEAN 2010, đồng thời là Trưởng Tiểu ban An ninh - Y tế và cử 01 lãnh đạo Tổng cục V tham gia Tiểu ban nội dung. Các tiểu ban chuyên trách cần có sự tham gia của đại diện lãnh đạo các cơ quan: Công an, Y tế, Giao thông công chính, Văn hoá - Thể thao và Du lịch của hai địa phương: Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

c) Ban Thư ký về ASEAN 2010 sớm lập Đề án tổng thể của năm ta làm Chủ tịch ASEAN (bao gồm các nội dung: chủ đề, sáng kiến của ta, biểu tượng của năm - Logo, Website ASEAN - 2010, dự kiến lịch họp và địa điểm tổ chức các hội nghị, sự kiện ASEAN...). Đề án này cần được hoàn thành vào đầu tháng 10 năm 2009 để báo cáo xin ý kiến Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ.

d) Về việc lập dự toán cho các hoạt động chuẩn bị và tổ chức các hội nghị của năm ta làm Chủ tịch ASEAN: giao Bộ Tài chính, trong tháng 8 năm 2009 ban hành văn bản hướng dẫn, cụ thể hoá Điều 12 Quyết định số 824/QĐ-TTg ngày 16 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, theo hướng:

- Đối với các hội nghị, sự kiện thường xuyên theo cơ chế luân phiên (không thuộc khuôn khổ chủ tịch), kể cả các cuộc họp cấp Bộ trưởng thì các tiểu ban chủ động lập dự toán chi của Tiểu ban mình trong dự toán ngân sách chung năm 2010 của Bộ, cơ quan chủ trì tiểu ban, gửi Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, trình Quốc hội theo quy định của Luật Ngân sách.

- Đối với các hội nghị, sự kiện cấp cao (thuộc khuôn khổ Chủ tịch ASEAN), thì các tiểu ban và Ban Thư ký tính toán, xây dựng dự toán gửi về Văn phòng Chính phủ (Tiểu ban Vật chất - Hậu cần) tổng hợp gửi Bộ Tài chính thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt.

4. Do năm 2010 có nhiều hoạt động và sự kiện lớn cả về đối nội và đối ngoại; nhiều đoàn khách quốc tế và trong nước đến Hà Nội vào thời gian từ giữa đến cuối năm 2010 nên các Bộ, cơ quan và tiểu ban lưu ý hạn chế việc đăng cai, tổ chức thêm các hội nghị quốc tế khác:

- Đối với các hội nghị ta đã nhận đăng cai, thì tránh tổ chức vào thời gian cuối năm; linh hoạt tổ chức ở nhiều địa phương khác nhau nơi có sân bay quốc tế: thành phố Hồ Chí Minh, Hải phòng, Đà Nẵng, Nha Trang, Huế, Đà Lạt...

- Đối với các hội nghị quốc tế và hoạt động đối ngoại khác, nếu xét thấy chưa thực sự cần thiết, thì có thể lui thời gian hoặc tạm hoãn thời gian tổ chức.

Giao Ban Thư ký ASEAN rà soát, tổng hợp toàn bộ các hội nghị, sự kiện cả về đối nội và đối ngoại diễn ra trong năm 2010, báo cáo Chủ tịch UBQG.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan biết, thực hiện. Đồng thời thông báo trụ sở của Ban Thư ký ASEAN 2010 sẽ đặt tại số 07 Chu Văn An, quận Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: (84) 37993491, (84)37993492; Fax: (84)37993493; Địa chỉ thư điện tử: asean2010@mofa.gov.vn./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác